Privacy Statement Tinybots BV Websitegebruik

Tinybots respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Voor de helpdesk geldt de volgende privacy statement:

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): Tinybots, gevestigd te Transistorweg 5, 6534AT Nijmegen, kvk-nummer: 64712311.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Tinybots B.V. verzameld persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Tinybots biedt een aantal services aan waar u zich voor kan inschrijven en persoonlijke informatie deelt:

Nieuwsbrief

De persoonlijke data die wij voor de nieuwsbrief opslaan zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij gebruiken uw email om u de nieuwsbrief toe te sturen. Tinybots BV verwerkt uw contact gegevens omdat u bij het invullen van uw contact gegevens in de nieuwsbrief sectie ook toestemming heeft gegeven voor deze verwerking.

U heeft het recht om deze toestemming weer in te trekken. In het geval van de nieuwsbrief kunt u, uw gegevens in het geheel zelf beheren. Na het inschrijven voor de nieuwsbrief krijgt u een email met instructies hoe dat moet. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden. Uw gegevens worden dan zo snel mogelijk gewist.

De gegevens van de nieuwsbrief worden opgeslagen op servers van [Active Campaign]((https://www.activecampaign.com/privacy-policy).

Inspiratie sessie, Tessa bestellen en pilot aanvraag voor organisaties

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen en contact met u op te nemen.

De gegevens van de formulieren worden opgeslagen in [Active Campaign]((https://www.activecampaign.com/privacy-policy);

Als u de permissie wil intrekken voor de contactgegevens die zijn verstrekt voor de inspiratiesessie neem dan contact op met info@tinybots.nl

Consumenten bestel pagina

Op de consumenten bestel pagina verzamelen wij de volgende informatie:

 • Contact gegevens
 • Antwoorden op vragen van het formulier

Uw contact gegevens verzamelen wij om uw aanvraag in behandeling te nemen en contact met u op te nemen voor het aanschaffen van onze producten en services. We verzamelen deze gegevens omdat het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

De antwoorden op de vragen van het formulier verzamelen we om te bepalen of onze producten en services geschikt voor u zijn, vervolgens worden deze gegevens anoniem opgeslagen om ons inzicht te geven in welke omstandigheden iemand geïnteresseerd is in onze producten en services. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. Uw heeft het recht om deze toestemming in te trekken. Mocht u dat willen, neem dan contact op met info@tinybots.nl

Uw gegevens worden opgeslagen in de volgende systemen:

 • GSuite; Het ingevulde formulier wordt opgeslagen in GSuite. Dit formulier wordt zo snel mogelijk verwijderd nadat bepaald is of onze producten of services bij u past.
 • Automate.io; Uw contact gegevens worden met Automate.io doorgestuurd naar Mailchimp. Automate.io bewaard deze tot 30 dagen na de aanvraag.
 • [Mailchimp]((https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr); Contact gegevens worden opgeslagen zolang nodig is. Uw contact gegevens worden alleen gebruikt voor emails m.b.t. de aanvraag van onze producten en services. Tenzij u expliciet permissie heeft gegeven voor andere doeleinden.
 • Teamleader; Wanneer uw een verbintenis aangaat met Tinybots B.V. (door de aankoop van product of service), worden uw contact gegevens opgeslagen voor de lengte van de verbintenis plus 1 jaar

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Ons cookie beleid is hier beschreven.

Tinybots B.V. verwerkt uw cookie gegevens omdat u toestemming heeft gegeven in de cookiebanner.

Informatie over het beheren of blokkeren van de cookies kunt u lezen in ons cookie beleid.

Beveiliging persoonsgegevens

Tinybots BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Tinybots gebruik HTTPS op al haar online services. HTTPS houdt in dat bij het uitwisselen van de gegevens tussen onze server en website de gegevens worden versleuteld.

Om uw te helpen met een probleem kan het zo zijn dat de helpdesk uw gegevens inkijkt. Hiervoor hebben zij hun eigen credentials en hebben ze uw wachtwoord niet nodig. Het inkijken van de gegevens zal altijd over een versleutelde verbinding gebeuren. Tinybots respecteert uw privacy en zal alleen de files bekijken die nodig zijn om het probleem te verhelpen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@tinybots.nl.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft onder de algemene verordening persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op inzage in zijn gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Verzoeken met betrekking tot uw rechten kunnen worden ingediend op info@tinybots.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Voor het kopie van uw identiteitsbewijs kunt uw het beste uw foto en burgerservicenummer onleesbaar maken.

Het kan zijn dat u het oneens met onze privacy verklaring of u heeft een klacht over hoe we met uw data omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Binnen 4 weken na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig verlengd worden.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Geen services voor minderjarige

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet de leeftijd verifiëren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tinybots.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Contact

Voor vragen of klachten kunt u zich richten tot: Tinybots, info@tinybots.nl.

Last updated: 16-12-2020