Presskit

Tinybots BV

Transistorweg 7b
6534 AT, Nijmegen
KvK 64712311

Bezoek & - postadres

RDM Dokkantoor
Directiekade 15 
3089 JA, Rotterdam

Website

Email

Social media

Datum van oprichting

8 december 2015

Wie is Tinybots?

Tinybots is het Nederlandse bedrijf achter de kleine zorgrobot Tessa. Tinybots is opgericht in december 2015 door Wang Long Li.

Wat is er vooraf gegaan?

Sinds 2013 deed Wang Long Li (oprichter van Tinybots) onderzoek naar hoe robots zinvol konden worden ingezet in de zorg. Met een achtergrond in  technische product ontwikkeling als in psychologie werd er goed gekeken hoe deze nieuwe technologie kwetsbare doelgroep konden ondersteunen vanuit het mens perspectief. De inspiratie voor Tessa was een onderzoek waar vele ouderen en mensen met cognitieve beperkingen bij waren betrokken om een nieuw robot samen te ontwerpen.

In het bijzonder een meneer die door een herseninfarct half verlamd was en moeite ervaarde in zijn dagelijkse taken. In 2014 was Wang op bezoek bij deze meneer. In zijn keuken hielden we een interview, en meneer ruimde ondertussen zijn vaatwasmachine uit. Dit leek erg moeizaam te gaan. Daarop stelde Wang voor om een robot te ontwerpen dat deze taak zou kunnen overnemen. Dat zou toch een enorme last wegnemen voor deze meneer, dacht Wang. Maar tot zijn verbazing, vond deze meneer het onnodig en ongewenst. Hij reageerde: “Jongeman, je begrijpt het niet. Hoe moeizaam het ook is, ik wil dit zelf blijven doen. Het gaat me niet om de taak zelf. Ik vond het vroeger een vervelende taak, maar nu geeft het me een prettig gevoel als ik het zelf nog kan blijven doen. Want mijn vrouw doet zoveel voor mij nu, als ik dit nog kan, zelf, dat geeft mij het gevoel dat ik nog steeds een partner ben voor mijn vrouw”.

Voor Tinybots was hieruit het belangrijkste doel geboren. Apparaten moeten niet simpelweg iets overnemen, maar de mens ondersteunen in hun diepere behoeften: de behoeften voor autonomie, verbondenheid en competentie. Door op deze behoeften te richten kunnen we Tessa echt inzetten om mensen te helpen, desondanks hun beperking(en) in het leven.

Eind 2015 is Tinybots opgericht om alle kennis in praktijk toe te passen om mensen met een cognitieve beperking (zoals dementie, NAH, Autisme) te ondersteunen.

In 2015 investeerde startup accelerator Rockstart Digital Health in Tinybots.
In 2016 ontving Tinybots een achtergestelde lening van RedMedTech Discovery Fund.
In 2017 investeerde Monuta Ontzorgt BV in de marktontwikkeling van Tinybots.

Wie is Tessa?

Tessa is onze eerste sociale robot. Zij brengt structuur aan in het dagelijks leven van mensen met dementie en hun familie. Mantelzorgers, familie, en zorgverleners kunnen via een eenvoudige app instellen wat Tessa zegt en wanneer. Ze kunnen bijvoorbeeld een tekstbericht sturen naar Tessa, die het robotje vervolgens in gesproken woord doorgeeft aan de cliënt.

Of ze helpt herinneren dat het tijd is om te ontbijten of te gaan koken, of het bezoek van familie later die dag, of een herinnering dat de thuiszorg om 14.00 uur komt. Ook kan Tessa de sfeer in huis verbeteren, door bijvoorbeeld voor te stellen om een muziekje op te zetten. Daarbij leert Tessa van de cliënt waardoor de ondersteuning steeds persoonlijker en slimmer wordt.

Tessa geeft de mogelijkheid voor familie, mantelzorgers, en zorgverleners om te helpen wanneer niemand in huis aanwezig kan zijn.

Waar zijn we nu?

Er zijn momenteel 1000 Tessa’s gekocht door meer dan 80 zorgorganisaties in zowel intra- als extramurale context, waarvan er ongeveer 80% extramuraal staan en 20% intramuraal. Op onze testimonials pagina kunt u een aantal gebruikerservaringen lezen van mensen met een Tessa.

Foto's

Beeldmateriaal downloaden

Logo's

Beeldmateriaal downloaden