Presskit

Tinybots BV

Transistorweg 7b
6534 AT, Nijmegen
KvK 64712311

Bezoek & - postadres

RDM Dokkantoor
Directiekade 15 
3089 JA, Rotterdam

Website

Email

Social media

Datum van oprichting

8 december 2015

Wie is Tinybots?

Tinybots is het Nederlandse bedrijf achter de kleine zorgrobot Tessa. Tinybots is opgericht in december 2015 door Wang Long Li.

Wat is er vooraf gegaan?

Oprichters Wang Long Li en Robert A. Paauwe hebben beiden technische studies gedaan in TUDelft en vervolgens meer dan drie jaar onderzoek gedaan bij sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam toegespits op de toepassing van sociale robotica in de zorg. De robot Alice werd ontwikkeld binnen het onderzoeksgroep SELEMCA en de potentie van een sociale robot werd geillustreerd in de bekroonde NCRV documentaire "Ik ben Alice". Het onderzoek resulteerde in waardevolle inzichten, maar er was weinig ruimte om een betaalbaar en toegankelijke robot te ontwikkelen voor de doelgroep. Terwijl er tijdens hun onderzoek steeds vaker de vraag werd gesteld vanuit de deelnemers (i.e. ouderen en mensen met cognitieve beperking) wanneer ze nieuwe oplossingen konden verwachten. Daarom hebben ze eind 2015 besloten om hun kennis in praktijk te zetten voor mensen met dementie of een cognitieve beperking.

In 2015 investeerde startup accelerator Rockstart Digital Health in Tinybots.
In 2016 ontving Tinybots een achtergestelde lening van RedMedTech Discovery Fund.
In 2017 investeerde Monuta Ontzorgt BV in de marktontwikkeling van Tinybots.

Wie is Tessa?

Tessa is onze eerste sociale robot. Zij brengt structuur aan in het dagelijks leven van mensen met dementie en hun familie. Mantelzorgers, familie, en zorgverleners kunnen via een eenvoudige app instellen wat Tessa zegt en wanneer. Ze kunnen bijvoorbeeld een tekstbericht sturen naar Tessa, die het robotje vervolgens in gesproken woord doorgeeft aan de cliënt.

Of ze helpt herinneren dat het tijd is om te ontbijten of te gaan koken, of het bezoek van familie later die dag, of een herinnering dat de thuiszorg om 14.00 uur komt. Ook kan Tessa de sfeer in huis verbeteren, door bijvoorbeeld voor te stellen om een muziekje op te zetten. Daarbij leert Tessa van de cliënt waardoor de ondersteuning steeds persoonlijker en slimmer wordt.

Tessa geeft de mogelijkheid voor familie, mantelzorgers, en zorgverleners om te helpen wanneer niemand in huis aanwezig kan zijn.

Waar zijn we nu?

Er staan er meer dan 100 Tessa’s bij mensen thuis in zowel intra- als extramurale context, waarvan er ongeveer 80% extramuraal staan en 20% intramuraal. Op onze testimonials pagina kunt u een aantal gebruikerservaringen lezen van mensen met een Tessa.

Foto's

Beeldmateriaal downloaden

Logo's

Beeldmateriaal downloaden

Video's

Deelnemers in proeftuin bij BrabantZorg en Sterker Sociaal Werk delen hun ervaringen met Tessa.

Tessa in huis bij mevrouw Plomp.

Tinybots presenteert Tessa: de kleine robot die mensen met dementie ondersteunt en activeert.