Voor mantelzorgers

Contactgroepen

  • Veel gestelde vragen

Informatie pagina's

Voor de momenten dat er niemand beschikbaar is, kan Tessa persoonlijke ondersteuning bieden door verbaal uw naaste bij te staan in dagstructuur, instructies bij dagelijkse handelingen, herinneringen aan afspraken of eten/drinken, en bij voorbereiding voor bezoek of zorgmoment.

U heeft controle

Om jou hierbij te helpen hebben wij een lijst samengesteld van contact-en praatgroepen met mensen die dagelijks bezig zijn met de verzorgen van familie of partners met dementie. In deze groepen worden ervaringen en (nieuwe) inzichten gedeeld onder lotgenoten en ervaringsdeskundigen.

Online

Offline

  • Alzheimer Nederland in uw regio: Alzheimer Nederland heeft 48 regionale afdelingen, verspreid over het hele land. Ruim 5.600 vrijwilligers zetten zich hiervoor met hart en ziel in. Om zo mensen met dementie en hun naasten te helpen.
  • Alzheimer Cafés: in de Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

Mocht je een groep missen of graag willen toevoegen, stuur dan een berichtje naar info@tinybots.nl

Informatie pagina's over dementie

Online

  • Dementie Vandaag: Een plek speciaal gemaakt om ervaringen te delen, te verwijzen naar artikelen, tips te geven, je hart te luchten en alles te delen wat met dementie te maken heeft.
  • Dementie Online: Dit platform biedt mantelzorgers informatie, tips, advies en een online cursus. Zodat u de zorg voor uw naaste langer kunt volhouden.

Hebben wij wat gemist? Wil je graag een pagina toevoegen? Stuur dan een berichtje naar info@tinybots.nl