Privacy Statement Tinybots BV Websitegebruik

Tinybots respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Voor de helpdesk geldt de volgende privacy statement:

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): Tinybots, gevestigd te Transistorweg 5, 6534AT Nijmegen, kvk-nummer: 64712311.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Tinybots B.V. verzameld persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Tinybots biedt een aantal services aan waar u zich voor kan inschrijven en persoonlijke informatie deelt:

Nieuwsbrief

De persoonlijke data die wij voor de nieuwsbrief opslaan zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij gebruiken uw email om u de nieuwsbrief toe te sturen. Uw voor- en achternaam worden gebruikt om uw persoonlijk aan te kunnen spreken en het opvolgen van leads.

Inspiratie sessie of aanvragen van Tessa

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen voor het aanschaffen van een Tessa of het inplannen van de inspiratie sessie.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Ons cookie beleid is hier beschreven

Grondslag van de verwerking

Tinybots BV moet gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren uit een van de 6 grondslagen uit de AVG.

Tinybots BV verwerkt uw contact gegevens omdat u toestemming heeft gegeven door zelf invullen van uw contact gegevens in de nieuwsbrief sectie en/of de inspiratiesessie en/of de aanvraag van een Tessa.

U heeft het recht om deze toestemming weer in te trekken. Voor de nieuwsbrief kunt u zich afmelden, door op de afmeld knop te drukken in de email. Hierbij worden uw gegevens verwijderd. Als uw de permissie wil intrekken voor de contactgegevens die zijn verstrekt voor de inspiratiesessie en/of de aanvraag van Tessa, neem dan contact op met info@tinybots.nl

Tinybots B.V. verwerkt uw cookie gegevens omdat u toestemming heeft gegeven door het accepteren van de cookiebanner.

Om de cookies te blokken kunt u meer lezen in ons Cookie beleid

Het beheren van uw gegevens

Nieuwsbrief

In het geval van de nieuwsbrief kunt u, uw gegevens in het geheel zelf beheren. Na het inschrijven voor de nieuwsbrief krijgt u een email met instructies hoe dat moet. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden. Uw gegevens worden dan zo snel mogelijk gewist.

Inspiratie sessie of aanvragen van Tessa.

Als u, uw gegevens wilt verwijderen of corrigeren, dan kunt u contact opnemen met info@tinybots.nl

Beheren van cookies

Voor het beweren van de cookies kunt u kijken naar het cookie beleid

Waar worden uw gegevens opgeslagen

De gegevens van de nieuwsbrief worden opgeslagen op servers van Mailchimp in de Verenigde Staten. Mailchimp voldoet aan de EU-US Privacy Shield Framework en is daarvoor gecertificeerd.

Uw contact gegevens worden ook opgeslagen in Odoo in België. Klik hier voor meer informatie

Ingeval dat de bovenstaande links niet goed werken, kunt u contact opnemen met info@tinybots.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Tinybots BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Tinybots gebruik HTTPS op al haar online services. HTTPS houdt in dat bij het uitwisselen van de gegevens tussen onze server en website de gegevens worden versleuteld.

Om uw te helpen met een probleem kan het zo zijn dat de helpdesk uw gegevens inkijkt. Hiervoor hebben zij hun eigen credentials en hebben ze uw wachtwoord niet nodig. Het inkijken van de gegevens zal altijd over een versleutelde verbinding gebeuren. Tinybots respecteert uw privacy en zal alleen de files bekijken die nodig zijn om het probleem te verhelpen.

Uw contact gegevens staan ook op de servers van Mailchimp. Hier kunt u meer lezen over de beveiliging van de ze gegevens

Uw contact gegevens staan ook op de servers van Odoo. Hier kunt u meer lezen over de beveiliging van de ze gegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via help@tinybots.nl

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft onder de algemene verordening persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op inzage in zijn gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Voor het kopie van uw identiteitsbewijs kunt uw het beste uw foto en burgerservicenummer onleesbaar maken.

Het kan zijn dat u het oneens met onze privacy verklaring of u heeft een klacht over hoe we met uw data omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Binnen 4 weken na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig verlengd worden.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Bewaartermijn gegevens

Tinybots BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geen services voor minderjarige

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tinybots.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Contact

Voor vragen of klachten kunt u zich richten tot: Tinybots, info@tinybots.nl.