Hoe werkt Tessa?

1. Tessa is verbonden met het internet

Tessa staat op een centrale plek in het huis van de bewoner. Zij moet eerst verbinding maken met het internet via het lokale WiFi netwerk. Nadat ze verbinding heeft gelegd, is zij klaar voor gebruik.

Nu kan ze taken en herinneringen uitspreken die worden doorgestuurd via een web-app. 
Tessa staat in huis bij mensen met dementie.
Mantelzorgers of zorgverleners kunnen Tessa instellen via een web-app.

2. Via een web-app kan je Tessa instellen

Je kunt als familielid, mantelzorger of zorgverlener met iedere smartphone, tablet of laptop met internet in de web-app komen. 

Net zo eenvoudig als een agenda, schrijf je een berichtje en selecteer je het tijdstip wanneer Tessa het moet melden.  Je kunt een berichtje inplannen op elk moment, vanaf elke locatie, wanneer het jou uitkomt.

3. Tessa spreekt de berichtjes uit op de ingestelde tijden

Tessa haalt steeds het laatste dagprogamma op via het internet. Wanneer het tijd is, zal ze het berichtje uitspreken. 

Ze speelt altijd eerst een deuntje vooraf om de aandacht te trekken, vervolgens het tijdstip, en daarna volgt het berichtje.
Tessa spreekt ingeplande berichtjes uit om te helpen en ondersteunen bij dementie.

Wat kan Tinybot Tessa?

Gesproken berichten

Tessa spreekt berichtjes en herinneringen uit met haar eigen vriendelijke stem

Spraakherkenning

Tessa herkent de antwoorden op gesloten vragen en reageert afhankelijk van het antwoord

Muziek afspelen

Tessa speelt muziek af op ingeplande momenten zodat het niet zo stil is in huis

Rolverdeling gebruik van Tessa

Voor de cliënt:

  • Heeft Tessa in de (woon)kamer staan.
  • Tessa attendeert op afspraken of dagelijkse taken op ingestelde tijden.
  • Wanneer Tessa een vraag stelt, luistert ze naar de reactie. Indien er geen antwoord wordt gegeven, zal Tessa de vraag herhalen.
  • Cliënt communiceert met spraak naar Tessa.
  • Indien gewenst, kan de cliënt ook via de web-app Tessa bedienen.

Zorgverlener of mantelzorger:

  • Zorgverleners worden zorg-regiseurs bij inzet van Tessa.
  • In veel gevallen wordt de mantelzorger verantwoordelijk voor het instellen van Tessa via de web-app.
  • Zorgverlener kan via een beveiligde account taken en berichten in de agenda van Tessa zetten.
  • Zorgverlener kan ook direct berichten via Tessa laten uitspreken.
  • Zorgverlener kan inzien hoe cliënt heeft gereageerd op vragen via Tessa.

Een dagje samen met Tessa

Hieronder een aantal voorbeelden hoe Tessa iemand door de dag heen kan ondersteunen

Voorbeeldberichtjes in Tessa

Toekomstige ontwikkelingen

Met diverse zorgvragen en behoeften van mensen, geloven we dat we moeten samenwerken om het beste te kunnen bieden. Daarom wordt vindt er doorontwikkeling plaats met partners om de mogelijkheden via Tessa te vergroten en nog beter aan te sluiten op behoeften van de client, de mantelzorger(s) en de zorgverlener(s). Samen maken we de zorg toekomstbestendig.

Koppeling met leefstijl monitoring

In samenwerking met Sensara ontwikkelen we binnen het project eWare binnen een internationale consortium een waardevolle integratie tussen leefstijl monitoring en Tessa. Vroegtijdige signalering schakelt automatisch Tessa in om direct ondersteuning te bieden bij tijdig eten, of voorkomen dat de persoon gaat dwalen.

Lees meer

Scripts database

Een veel gehoorde wens is dat Tessa nog interactiever mag zijn. Binnen Tinybots focussen we op zinvolle interacties dat ondersteunend is voor de gebruikers. Daarom ontwikkelen en testen we samen met partners in het veld script dat inspeelt op dagelijkse behoeften. Deze zullen toegankelijk worden gemaakt voor gebruikers. U kunt de laatste nieuws over ontwikkelingen vinden op onze helpcenter.

Tinybots Helpcenter