Tessa - de zorgassistent voor zelfredzaamheid

Met Tessa bied je jouw cliënt 24/7 zelfredzaamheid op geïndiceerde zorgvragen, ook als je als zorgverlener er zelf niet bent.

Bewezen oplossing in de zorg, samen geïmplementeerd met o.a.:

Bewezen oplossing in de zorg

  • Meer dan 150 zorgaanbieders zetten Tessa dagelijks in.
  • Onderzoek laat zien dat Tessa ondersteuning biedt op zorgvragen als medicatie, persoonlijke verzorging, ondervoeding en urine functie.
  • Cliënten hebben 4 tot 8 uur per maand minder fysieke zorg nodig.
  • Good Practice VGZ, Passende Zorg Voorbeeld Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wetenschappelijke publicaties en onderzoek uit de praktijk ervaringen bevestigen de meerwaarde.
ervaringen en onderzoek
“Client erg tevreden en zijn zelfstandigheid is toegenomen. Vanuit zMW zijn er nu nog twee zorgcontacten per dag in plaats van vier. Een goed voorbeeld van zinnige zorg vinden wij: de zorg voor goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk."‍
Belinda van Doornik
Coördinerend wijkverpleegkundige

Succesvol in de praktijk door de juiste implementatie

  • Operationeel ontzorgt met Plug & Play Tessa's op afroep.
  • Adoptie bij de zorgteams door implementatie ondersteuning met o.a. client selectie workshops en intervisies.
  • Tessa worden geleverd via Tessa Expert bij de cliënt met 95% acceptatie en training in de praktijk voor de medewerker.
  • Duurzame financiering en impact zichtbaar via business case en reporting.
  • Integratie in werkprocessen met o.a. ONS-NEDAP, PUUR-Ecare, Adapta, of ...
’De implementatie ondersteuning geeft me de ruimte om verandermanagement te doen in plaats van de uitvoer. De adoptie gaat top en de teams zijn blij. Samen doen we een pilot waar we écht mee verder komen.'
Sarah Schuurman
Kwartiermaker Zorginnovatie

Geef je cliënten meer zelfregie en zelfstandigheid

Zorgassistent Tessa vergroot de levenskwaliteit van je cliënten en reduceert zorgvraag door hen in hun kracht te zetten.

Tinybots ondersteunt alle fasen van innovatie - van pilot tot borging.
Bekijk mogelijkheden