Visie & Missie

“Een wereld waar sociale technologie ieder in staat stelt om een zelfstandig en gelukkig leven te leiden.”

Vanuit onze 'human centered approach' (mens gecentreerde visie) richten wij op de diepere menselijke behoeften voor autonomie, verbondenheid en eigen competentie. Wij willen technologie niet simpelweg gebruiken om iets te automatiseren, makkelijker of sneller te maken. We zien het als een middel om zelfregie, zelfstandigheid en welzijn van een mens te vergroten.

Our Story & Impact

Uit eigen ervaring weet Wang hoe zwaar het kan zijn om voor naasten te zorgen. En hoe belangrijk het is om niet het persoon uit het oog te verliezen en de ziekte laat heersen.

Sinds 2013 deed Wang Long Li (oprichter van Tinybots) onderzoek naar hoe robots zinvol ingezet kon worden in de zorg. Met een achtergrond in technische product ontwikkeling en psychologie werd er gekeken hoe deze nieuwe technologie verschillende kwetsbare doelgroepen kon ondersteunen. Vanuit het 'mens staat centraal' (Human Centered Design) perspectief werden de eerste prototypen ontwikkeld samen met de doelgroepen, mantelzorgers en zorgverleners.

Voor Tinybots is het belangrijk dat de producten meer betekenen dan alleen functionele ondersteuning. Het moet niet simpelweg een taak overnemen, maar juist ervoor zorgen dat een persoon weer meer zelf kan. We ondersteunen de diepe menselijke behoeften: de behoefte naar autonomie, verbondenheid en competentie. Door op deze behoeften te richten kunnen we Tessa zinvol inzetten om mensen te helpen regie (terug) te krijgen over hun eigen leven.

15 Oktober 2015 is Tinybots opgericht om al onze kennis in praktijk toe te passen en mensen met een cognitieve beperking (zoals dementie, NAH, VG), mantelzorgers en zorgverleners te ondersteunen.

Dagelijks werken wij samen met zorgorganisaties om de zorg toekomstbestendig te maken. We zien de grote toename in zorgvragen door vergrijzing en tekort aan zorgpersoneel. Door zelfregie en zelfredzaamheid te vergroten met sociale zorgtechnologie, willen wij de zorg menselijk houden.

Opgericht in
2015
15 Oktober
Wij ondersteunen al
175+
zorgorganisaties
Er zijn al meer dan
8.162+
mensen door Tessa ondersteunt
*Last updated: 31-12-2022
Onze Tessa's geven samen al
528.714+
dagen zorg aan mensen
*Last updated: 31-12-2022
Tot nu toe zijn er
2.211.344+
zorgmomenten ondersteunt door
*Last updated: 31-12-2022

Tinybots Team

Wang Long Li

Founder & CEO

Ik houd het graag simpel, maak dingen nuttig en probeer zinvol te zijn. Ik werk aan een wereld waar technologie bijdraagt aan ieders geluk (Eudaimonia).

Jan-Willem Heeg

Partner & CCO

Meer dan 8 jaar internationale ervaring in business development. cum laude M.Sc. in Industrial Engineering & Management. Combineert graag technologie en impact.

Tessa Tinybots

Chief Reminder Officer

Ik zorg dat men tijdig weet wat men misschien is vergeten. Ik leer steeds meer over hoe een mens denkt, wat er nodig is en hoe ik erbij kan helpen.

Arno Nederlof

A.I. & Tech Lead

M.Sc. Applied Physics. Gespecialiseerd in modelleren van fysieke fenomenen. Gefascineerd door kunstmatige intelligentie, in de werking en toepassing.

Sander Weijerman

Operations Manager

In mijn werk sta ik zorgaanbieders met raad en daad bij om Tessa duurzaam gericht te implementeren. Ieder krijgt van mij oprechte en eerlijke ondersteuning.

Rosa Veenbaas

Optimisation Project Leader

M.Sc Industrial Engineering and Management en onderzoek gedaan in learning control bij Robots in Japan. Zoek graag naar verbinding tussen mens en technologie.

Max van Loosbroek

Software Developer

Ik bouw technisch vooruitstrevende apps met een maatschappelijke impact, waarbij de focus altijd op de gebruiker ligt.

Derk Heine

Innovation consultant

Passie voor innovatieve technologie die mensen helpt kwaliteit van hun leven te verbeteren; zet kennis en kunde graag in om mensen blij te maken.

Else Mare Visser

Implementatie Project Leider

Tessa helpt om de groeiende zorgvraag op te vangen. Zo behouden we voor iedereen een solidaire toegang tot zorg. Daar zet ik me graag voor in!

Demi Renard

Healthcare Innovation Trainer

Ik begeleid bij de inzet van Tessa in de dagelijkse, persoonlijke zorgverlening vanuit mijn ervaring als wijkverpleegkundige.

Nina Brugmans

Healthcare innovator

Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren aan de implementatie van Tessa om het leven van mensen een stukje aangenamer te maken.

Rosa Elfering

Designer

Ik verdiep me graag in de wereld van de gebruiker om te leren wat zij echt nodig hebben, zodat ik oplossingen kan ontwerpen die waarde toevoegen.

Evan Boessen

Designer

Als ontwerper onderzoek ik hoe we de communicatie tussen mens en sociale robot nog beter kan maken.

Esther Verwer

Implementation Project Leader

Ik begeleid de implementatie van zorgtechnologie binnen zorgorganisatie op strategisch niveau vanuit mijn expertise als toegepaste gerontoloog.

Maarten van der Duin

Healthcare Innovator

Ik wil graag een tastbare en positieve impact maken en help gebruikers daarom op weg met Tessa.

Dominique Koers

Tessa Expert

Ik vind het mooi om te zien dat de inzet van een Tessa er voor kan zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Hier draag ik graag aan bij!

Max Groenenboom

Back-end developer

Ik draag graag iets bij aan de wereld en denk dat Tessa een mooi medium is om dat te doen. Ik werk aan de software om Tessa slimmer te maken.

Dianthe Arends

Intern Healthcare Innovator

Ik denk graag na over praktische oplossingen voor problemen binnen de zorg. Ik doe onderzoek naar de borging van Tessa binnen zorg.

Loes van Hoek

Intern Designer

Ik werk graag aan producten die de wereld een beetje beter maken. Binnen Tinybots krijg ik de ruimte om producten te ontwerpen die dat doen.

Join our team

Kom samen met ons werken, leren, groeien en de wereld een stukje beter maken.
Bekijk open vacatures