Visie & Missie

“Een wereld waar sociale technologie ieder in staat stelt om zelfstandig en gelukkig leven te leiden.”

Vanuit onze 'human centered approach' (mens gecentreerde visie) richten wij op de diepere menselijke behoeften voor autonomie, verbondenheid en eigen competentie. Wij willen technologie niet simpelweg gebruiken om iets te automatiseren, makkelijker of sneller te maken. We zien het als een middel om zelfregie, zelfstandigheid en welzijn van een mens te vergroten.

Our Story & Impact

Uit eigen ervaring weet Wang hoe zwaar het kan zijn om voor naasten te zorgen. En hoe belangrijk het is om niet het persoon uit het oog te verliezen en de ziekte laat heersen.

Sinds 2013 deed Wang Long Li (oprichter van Tinybots) onderzoek naar hoe robots zinvol ingezet kon worden in de zorg. Met een achtergrond in technische product ontwikkeling en psychologie werd er gekeken hoe deze nieuwe technologie verschillende kwetsbare doelgroepen kon ondersteunen. Vanuit het 'mens staat centraal' (Human Centered Design) perspectief werden de eerste prototypen ontwikkeld samen met de doelgroepen, mantelzorgers en zorgverleners.

Voor Tinybots is het belangrijk dat de producten meer betekenen dan alleen functionele ondersteuning. Het moet niet simpelweg een taak overnemen, maar juist ervoor zorgen dat een persoon weer meer zelf kan. We ondersteunen de diepe menselijke behoeften: de behoefte naar autonomie, verbondenheid en competentie. Door op deze behoeften te richten kunnen we Tessa zinvol inzetten om mensen te helpen regie (terug) te krijgen over hun eigen leven.

15 Oktober 2015 is Tinybots opgericht om al onze kennis in praktijk toe te passen en mensen met een cognitieve beperking (zoals dementie, NAH, VG), mantelzorgers en zorgverleners te ondersteunen.

Dagelijks werken wij samen met zorgorganisaties om de zorg toekomstbestendig te maken. We zien de grote toename in zorgvragen door vergrijzing en tekort aan zorgpersoneel. Door zelfregie en zelfredzaamheid te vergroten met sociale zorgtechnologie, willen wij de zorg menselijk houden.

Opgericht in
2015
15 Oktober
Wij ondersteunen al
175+
zorgorganisaties
Er zijn al meer dan
2800+
mensen door Tessa ondersteunt
Onze Tessa's geven samen al
317.750+
dagen zorg aan mensen
*Last updated: 31-12-2021

Tinybots Team

Wang Long Li

Founder & CEO

Ik houd het graag simpel, maak dingen nuttig en probeer zinvol te zijn. Ik werk aan een wereld waar technologie bijdraagt aan ieders geluk (Eudaimonia).

Jan-Willem Heeg

Partner & COO

Meer dan 8 jaar internationale ervaring in business development. cum laude M.Sc. in Industrial Engineering & Management. Combineert graag technologie en impact.

Tessa Tinybots

Chief Reminder Officer

Ik zorg dat men tijdig weet wat men misschien is vergeten. Ik leer steeds meer over hoe een mens denkt, wat er nodig is en hoe ik erbij kan helpen.

Arno Nederlof

A.I. & Lead Developer

M.Sc. Applied Physics. Gespecialiseerd in modelleren van fysieke fenomenen. Gefascineerd door kunstmatige intelligentie, in de werking en toepassing.

Maaike Telnekes

Healthcare innovator

Ik zet graag mijn persoonlijke kleur en gerontologische kennis in om samen met ouderen hun leefwereld en welbevinden beter te maken.

Esther Verwer

Implementation Project Leader

Ik begeleid de implementatie van zorgtechnologie binnen zorgorganisatie op strategisch niveau vanuit mijn expertise als toegepaste gerontoloog.

Tessa van Rooij

Healthcare Innovation advisor

Ik help organisaties inzicht te geven in zorgvragen van cliënten waarbij Tessa zorg kan bieden. Met als doel ruimte te houden of te maken voor warme zorg.

Sander Weijerman

Implementation advisor

In mijn werk sta ik zorgaanbieders met raad en daad bij om Tessa duurzaam gericht te implementeren. Ieder krijgt van mij oprechte en eerlijke ondersteuning.

Demi Renard

Healthcare Innovation Trainer

Ik begeleid bij de inzet van Tessa in de dagelijkse, persoonlijke zorgverlening vanuit mijn ervaring als wijkverpleegkundige.

Bernd Kreynen

Software developer

Ik vind het belangrijk dat mijn werk impact maakt en mensen helpt. Binnen Tinybots kan ik mijn passie en talent wijden aan mijn missie.

Regine van Limmeren

Implementation project leader

Ik zet mijn achtergrond in technologie en innovatie graag in voor datgene wat ik belangrijk vind: praktische en waardevolle oplossingen in de zorg.

Max van Loosbroek

Software Developer

Ik bouw technisch vooruitstrevende apps met een maatschappelijke impact, waarbij de focus altijd op de gebruiker ligt.

Darius Bakker

A-Team

Elke Tessa die ik tot leven breng en verstuur, gaat later iemand helpen. Dat geeft mij een goed gevoel over waar we aan werken!

Evan Boessen

HRI Design Research Intern

Als ontwerper onderzoek ik hoe we de communicatie tussen mens en sociale robot nog beter kan maken.

Rosa Elfering

Strategic Design Intern

De potentie van zorgrobots ter ondersteuning van zelfstandig leven en wonen is groot. Ik onderzoek hoe huisartsen hierin een rol kunnen spelen.

Join our team

Kom samen met ons werken, leren, groeien en de wereld een stukje beter maken.
Bekijk open vacatures