Privacy Statement voor gebruik van het dashboard

Verantwoordelijke

Tinybots BV is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in de overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Helpdesk

Voor de helpdesk kunt u de privacy statement voor de helpdesk bekijken:

Persoonsgegevens

Tinybots BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • De informatie die u invult op het dashboard

Wij hebben uw contact gegevens nodig om contact op te nemen als er iets mis gaat of u te informeren over updates.

Op het dashboard zijn er speciale velden gemaakt waarop u de contact gegevens kan invullen van de persoon die de robot heeft, ook kunt u daar notities maken. U kunt deze gegevens invullen om zelf uw administratie van uw robots correct te houden. Tinybots slaat deze informatie alleen voor u op en zal deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden.

Cookies

De dashboard app maakt gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Er worden geen analytische cookies gebruikt.

Grondslag van de verwerking

Tinybots BV moet gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de 6 grondslagen uit de AVG.

Tinybots BV verwerkt uw gegevens omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens

Tinybots BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Tinybots gebruik van HTTPS op al haar online services. HTTPS houdt in dat bij het uitwisselen van de gegevens tussen onze server en website de gegevens worden versleuteld.

Wachtwoorden van klanten worden altijd door Tinybots versleuteld opgeslagen en zijn niet bereikbaar door medewerkers van Tinybots.

Om uw te helpen met een probleem kan het zo zijn dat de helpdesk uw gegevens inkijkt. Hiervoor hebben zij hun eigen credentials en hebben ze uw wachtwoord niet nodig. Het inkijken van de gegevens zal altijd over een versleutelde verbinding gebeuren. Tinybots respecteert uw privacy en zal alleen de files bekijken die nodig zijn om het probleem te verhelpen.

Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van Amazon. Lees hier wat voor maatregelen Amazon heeft genomen.

Uw contact gegevens staan ook op de servers van Teamleader. Hier kunt u meer lezen over de beveiliging van de ze gegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via help@tinybots.nl

Tinybots raad af zeer gevoelige data (zoals creditcardnummers en medische gegevens) in het dashboard te delen.

Opslaan van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen in op servers van Amazon (AWS) in Frankfurt (Duitsland).

Uw contact gegevens worden ook opgeslagen in Teamleader in België.

Delen van gegevens

De gegevens die u zelf invult in de dashboard worden gedeeld met de gebruikers van het dashboard die dezelfde robots als u beheren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Tinybots BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Uw contact gegevens worden maximaal 1 jaar nog bewaard vanaf het moment dat u onze producten/diensten heeft opgezegd of het laatst bent ingelogd. Als u uw gegevens eerder verwijderd wilt hebben dan kan uw contact opnemen met Tinybots
 • De gegevens die u zelf invult in het dashboard worden verwijderd op het moment dat u onze producten/diensten heeft opgezegd. Zelf kunt u ook deze informatie verwijderen door de velden leeg te maken. Het duurt dan 7 dagen voordat de informatie geheel uit onze systemen zijn verdwenen.

Uw privacyrechten

U heeft onder de algemene verordening persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op inzage in zijn gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

U kunt een verzoek sturen naar help@tinybots.nl. Tinybots BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Voor het kopie van uw identiteitsbewijs kunt uw het beste uw foto en burgerservicenummer onleesbaar maken.

Als u het met ons oneens bent, of u heeft een klacht over hoe wij met uw rechten omgaan, kunt uw een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Contact

Voor vragen of klachten kunt u altijd contact opnemen met Tinybots BV via de mail: info@tinybots.nl

Last updated: 16-12-2020