Privacy Statement Tinybots BV bij gebruik Tessa

Verantwoordelijke

Tinybots BV is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in de overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Helpdesk

Voor de helpdesk kunt u de privacy statement voor de helpdesk bekijken:

Persoonsgegevens

Tinybots BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • De tip-momenten en vragen die u invoert in de app
 • De scripts die u maakt in de app
 • De antwoorden (ja en nee) op de ingevoerde vragen en ingevoerde scripts in de app
 • De audio samples van de ja en nee vragen (maximaal 10 seconden na het stellen van de vraag)
 • Informatie over de muziek die u upload (titel, duur en filetype)

Wij hebben uw contact gegevens nodig om contact op te nemen als er iets mis gaat, u te informeren over updates en voor gerelateerde aanbiedingen.

De tip-momenten, vragen, antwoorden en muziek gegevens hebben we nodig voor het functioneren van Tessa.

Audio fragmenten worden verzameld wanneer er een vraag is ingepland. Deze is nodig om spraak opdrachten van de gebruikers uit te kunnen voeren. Deze audio fragmenten kunnen gebruikt worden om de spraak herkenning te personaliseren en voor het verbeteren van de algemene spraak herkenning.

Geanonimiseerde versies van de scripts worden gebruikt om nieuwe script templates te maken.

Cookies

De Tessa app maakt gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Er worden geen analytische cookies gebruikt.

Grondslag van de verwerking

Tinybots BV moet gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de 6 grondslagen uit de AVG, Artikel 6, lid 1 a t/m f.

Tinybots BV verwerkt uw gegevens omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor geeft u toestemming door het accepteren van de EULA tijdens het (aanmaken van een account) [https://my.tinybots.io/].

De gegevens die wij verzamelen zijn vitaal voor het gebruik van het product. Zonder deze gegevens is ons product niet bruikbaar.

Beveiliging persoonsgegevens

Tinybots BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Tinybots gebruikt HTTPS op al haar online services. HTTPS houdt in dat bij het uitwisselen van de gegevens tussen onze server en website de gegevens worden versleuteld.

Wachtwoorden van klanten worden altijd door Tinybots versleuteld opgeslagen en zijn niet bereikbaar door medewerkers van Tinybots.

Om uw te helpen met een probleem kan het zo zijn dat de helpdesk uw gegevens inkijkt. Hiervoor hebben zij hun eigen credentials en hebben ze uw wachtwoord niet nodig. Het inkijken van de gegevens zal altijd over een versleutelde verbinding gebeuren. Tinybots respecteert uw privacy en zal alleen de files bekijken die nodig zijn om het probleem te verhelpen.

Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van Amazon. Lees hier wat voor maatregelen Amazon heeft genomen.

Uw contact gegevens staan ook op de servers van ZOHO. Hier kunt u meer lezen over de beveiliging van de ze gegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via help@tinybots.nl

Opslaan van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen in op servers van Amazon (AWS) in Frankfurt (Duitsland).

Het schema met tip-momenten, vragen, antwoorden en muziek wordt ook lokaal op de robot opgeslagen.

Uw naam en email worden ook geëxporteerd naar ZOHO. ZOHO slaat de data op in Amsterdam, Nederland. Wilt u de update mails niet meer ontvangen en uw data van ZOHO verwijderen, dan kan u zich gewoon afmelden door op de afmeld knop in de email te drukken.

Delen van gegevens

De tip-momenten, vragen en muziek speellijsten die uw inplant op de app worden uitgesproken door de robot Tessa. Iedereen op gehoor afstand van Tessa kan deze tip-momenten horen. Ook kan het zijn dat er meerdere app-gebruikers zijn voor één robot. Het schema in de app wordt dan gedeeld tussen deze gebruikers.

Heeft u een Tessa afgenomen of verkregen via een (zorg) organisatie dan kan het zo zijn dat wij uw contact gegevens delen met de organisatie die rechtmatig eigenaar is van uw Tessa. De organisatie mag deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor het lokaliseren van hun robots en voor ondersteuning in het gebruik van Tessa.

Profileren

Tinybots BV zal in de nabije toekomst uw data gebruiken om op basis van uw persoonlijke voorkeuren Tessa persoonlijker af te stemmen en tip-momenten die Tessa geeft steeds relevanter te maken. Deze profilering wordt gebruikt om u suggesties te geven voor tip-momenten. Uw beslist zelf of u deze suggesties accepteert.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Tinybots BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Uw contact gegevens worden maximaal 1 jaar nog bewaard vanaf het moment dat u onze product/dienst heeft opgezegd of het laatst bent ingelogd.
 • De tip-momenten, vragen en speellijsten die uw invoert staan op de robot. Deze worden maximaal een jaar na het opzeggen van het contract van de robot bewaard. Dit is omdat er meerdere app-gebruikers kunnen zijn voor één robot en of de eindgebruiker het schema ook nodig heeft. Mocht uw de data voortijdig willen verwijderen, neem dan contact op met help@tinybots.nl

Note: Indien deel neemt in een pilot traject, kunnen de bewaartermijnen anders zijn. U kunt de bewaar termijnen binnen een pilot traject raadplegen bij uw (zorg) organisatie.

Uw privacyrechten

U heeft onder de algemene verordening persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op inzage in zijn gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

U kunt een verzoek sturen naar help@tinybots.nl. Tinybots BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Voor het kopie van uw identiteitsbewijs kunt uw het beste uw foto en burgerservicenummer onleesbaar maken.

Uw verzoek moet komen van het email adres waarmee u zich heeft aangemeld voor de Tinybots App.

Als u het met ons oneens bent, of u heeft een klacht over hoe wij met uw rechten omgaan, kunt uw een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Contact

Voor vragen of klachten kunt u altijd contact opnemen met Tinybots BV via de mail: help@tinybots.nl

Last updated: 16-12-2020