5 tips om een prestatiecode af te spreken

Jan-Willem Heeg
September 12, 2020

“Ik wil Tessa opschalen. Maar hoe spreek ik een prestatiecode thuiszorgtechnologie af?” Het is zeker mogelijk maar het antwoord is (nog) niet standaard. Dit blog geeft vijf praktische tips hoe je dit kan doen.

Dit stuk richt zich specifiek op de vergoeding van Tessa via de prestatiecode thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging.
Op zoek naar een andere inzet? Stuur een
mailtje.  

De vergoeding van eHealth is constant in beweging en hier is veel meer over te schrijven. Vita Valley heeft een nuttig overzicht gemaakt met tips en ervaringen die nuttig zijn voor eHealth in het algemeen en daarmee ook voor Tessa.

1.    Neem (als zorgaanbieder) de leiding

eHealth ontwikkelt zich snel en divers, de standaarden lopen dus (per definitie) achter en verzekeraars hebben elk een eigen aanpak en criteria. Verzekeraars zeggen dat zij in deze context niet kunnen inschatten of een technologie een verbetering brengt. Daarom leggen verzekeraars de verantwoordelijkheid voor doelmatigheid bij de zorgaanbieder. Dit betekent niet dat de verzekeraar altijd gelijk meegaat met de zorgaanbieder. Maar dit betekent wel dat de zorgaanbieder de lead krijgt om te bepalen dat een hulpmiddel goed is.

Deze aanpak is een voorschot op de nieuwe tariefstructuur in de thuiszorg waar de NZa naar toe beweegt. Het is waarschijnlijk dat per 2022 het tarief per cliënt per maand wordt en de zorgaanbieder dus zelf kan bepalen welke zorg (hulpmiddelen) wordt ingezet. Sommige verzekeraars vinden het nog wat onwennig dat zorgaanbieders meer kunnen bepalen.

2.    Zet Tessa in als onderdeel van de wijkverpleging

Tessa moet worden ingezet als onderdeel van de ZVW zorg om onder de ZVW-prestatiecode te kunnen vallen. Dit klinkt logisch, maar Tessa (en andere eHealth) kunnen zowel in de WMO, ZVW als de WLZ zorg vallen. In welke zorgwet Tessa valt is afhankelijk van de context waarin en de zorgvraag waarop Tessa ondersteuning biedt.

Een voorbeeld van de inzet van Tessa die onder de ZVW valt: een mevrouw heeft diabetes en blijft tot ’s middags in bed liggen door een gebrek aan initiatief door haar dementie. Hierdoor krijgt ze hypo’s en andere zorgvragen waarvoor ondersteuning van de thuiszorg nodig is. Met Tessa kan de cliënt zelfstandig opstaan. Deze inzet valt wetmatig onder ZVW zorg.

Een voorbeeld van inzet van Tessa in de WMO: een cliënt krijgt geen thuiszorg en vergeet naar de dagbesteding te gaan waardoor de mantelzorger moet bijspringen. De cliënt krijgt een Tessa via de casemanager dementie. Met Tessa gaat de cliënt weer zelfstandig naar de dagbesteding, dit ontlast de mantelzorger. Deze inzet valt onder de WMO.

Het proces waarmee Tessa wordt ingezet kan borgen dat Tessa (voornamelijk) wordt ingezet binnen de ZVW zorg. Bijvoorbeeld, Tessa wordt ingezet wanneer een wijkverpleegkundige Tessa inzet op een zorgdoelstelling die binnen de ZVW zorg valt. Tessa wordt opgenomen in het zorgplan en wordt hierop geëvalueerd. Zo kan Tessa consistent ZVW zorg bieden.

N.B.: Tinybots heeft een aparte cliënt selectie tool voor de wijkverpleging die helpt om Tessa in te zetten binnen de ZVW op doelmatigheid. Het gaat om zorg, en de scheidslijn is dus niet altijd zwart-wit.

N.B. Dit is minder relevant wanneer de nieuwe tariefstructuur ingaat, maar dan blijft het aan de zorgaanbieders om in te schatten of het in het totaalplaatje de cliënt doelmatig ondersteund.

3.    Betrek de zorginkoper vanaf de start, en spreek de stappen af van pilot tot duurzame inzet

De inzet van Tessa loopt vaak in fases met 1) een introductie, 2) een pilot die de inzet opschaalt en de impact valideert, waarna 3) Tessa duurzaam wordt inzet. Het is niet mogelijk om op basis van een kleinschalige introductie een waterdichte business case te presenteren en die gelijk voor jaren af te spreken, en verzekeraars verwachten dit ook niet. Dit kan worden opgelost door de financiering in stappen af te spreken met de verzekeraar, zo kan de inzet van Tessa bij stap 2 en 3 worden vergoed onder de prestatiecode thuiszorgtechnologie.

Een praktisch voorbeeld: Tessa wordt geïntroduceerd via een SET COVID subsidie waarbij ook de impact (zo ver mogelijk) wordt gevalideerd door de op zorgvraag niveau de impact de meten met de GAS methode. Dit wordt voordat het project start al afgestemd met de verzekeraar. Aan de start van het project wordt op de manier vertrouwen gecreëerd dat de financiering duurzaam is.

N.B. een SET COVID inzet heeft vaak niet voldoende schaal om de business case (waterdicht) te valideren, maar geeft wel een indicatie van de potentiële impact om op die basis verder op te schalen en de impact te valideren.

4.    Maak de waarde (en kosten) tastbaar met een business case

Om inkoop afspraken te maken is het praktisch om aan de start van de inzet de business case op te stellen die uitgaat van duurzame inzet. Dit maakt zowel de waarde die wordt gecreëerd zichtbaar als de aannames die tijdens de inzet gevalideerd kunnen worden. Maar vergeet niet dat het financiële plaatje belangrijk is, maar het is onderdeel van de afweging om eHealth te vergoeden en de effectiviteit is minimaal net zo belangrijk.

N.B. Tinybots heeft een voorbeeld business case die kan worden gebruikt als template.

5.  Evalueer op cliënt- en op zorgvraag niveau, maar houd het pragmatisch

Het evalueren van de impact van eHealth in de extramurale zorg is vaak moeilijk zonder grootschalige inzet (duizenden) over een langere periode met een gedegen onderzoek. Dit is niet altijd haalbaar tijdens een project, en een ingewikkelde questionnaire kan adoptie blokkeren.

Een oplossing hiervoor kan zijn om de impact per cliënt op zorgvraag niveau te evalueren. Zo wordt de zorg die Tessa biedt zichtbaar en kan dit worden vergeleken met het alternatief om dezelfde zorgvraag te ondersteunen.

Een voorbeeld: Tessa ondersteunt een mevrouw op medicatie. Dit wordt gemeten door te tellen hoe vaak ze deze vergeet. Voor Tessa vergat ze dit 18 keer per week. Met Tessa vergeet ze dit 2 keer per week.

N.B. Tinybots biedt bij projecten een pragmatische methode en ondersteuning om de impact te evalueren op cliëntniveau .

Andere ideeën of vragen? Ik ga graag in gesprek om samen te leren. Mocht je jouw situatie willen bespreken kan je contact opnemen via janwillem@tinybots.nl.

 

Achtergrond:

1. Tessa wordt ingezet in verschillende settings. Dit kan in de Welzijn, thuiszorg, GGZ, RIBW of VG zorg zijn. Elk van deze inzetten van Tessa brengt verschillende voordelen mee voor de cliënt, mantelzorger en zorgverlener en moet op een andere manier worden bekeken qua evaluatie en businesscase maar ook qua proces met een eigen cliënt selectie. Dit blog richt zich alleen op de inzet van Tessa in thuiszorg.

2. De prestatiecode is een afspraak tussen de zorginkoper en de zorgaanbieder waarin de leverancier geen rol heeft. Dit blog is dus niet een waarheid of een recept wat gegarandeerd tot succes leidt, maar een uitnodiging voor discussie vanuit de intentie om inzichten te delen die de adoptie en duurzame financiering van eHealth innovaties versnellen.

3. Mocht je de businesscase en / of mogelijkheden voor vergoedingen willen bespreken voor andere inzetten, stuur Jan-Willem een mailtje.