Bekostiging zorgtechnologie bij cliënten thuis, er is steeds meer mogelijk! Ook in de WLZ.

Tessa van Rooij
March 31, 2021

Je wil als zorgverlener je cliënt zo goed mogelijk helpen door fysieke zorg of het juiste (eHealth) hulpmiddel in te zetten. Je wil hier geen rekening hoeven houden met de financiering. Gelukkig is het bijvoorbeeld mogelijk om de inzet van Tessa te financieren, niet alleen in de Zorgverzekeringswet (ZVW) maar ook in de extramurale Wet Langdurige Zorg (WLZ). 

Er wordt bij financiering van eHealth vooral aandacht gegeven aan de ZVW (je kan hier meer lezen) of WMO. Maar het aantal thuiswonende cliënten met een WLZ indicatie groeit snel! In 2018 waren er meer dan 80.000 cliënten, 28% meer dan in 2015. Deze groei is zowel in de gehandicapten zorg, GGZ als in de wijkverpleging. In 2018 had gemiddeld meer dan 20% van de cliënten in de wijkverpleging een WLZ indicatie. Bij sommige zorgaanbieders was dat wel 50%. Tessa is bij cliënten WLZ vaak een zinvol hulpmiddel, ook omdat Tessa 24/ 7 ondersteuning kan bieden.

Daarom is het belangrijk om de financiering van eHealth voor WLZ cliënten af te spreken met het zorgkantoor zodat ook deze cliënten geholpen kunnen worden. Gelukkig is er financiering van eHealth in de WLZ beschikbaar voor alle vormen van WLZ en dit kan gaan om alle categorieën zorg. Bijvoorbeeld: thuis- en ambulante-begeleiding via een VG, RIBW, GGZ of wijkverpleging.

Wanneer een cliënt met een WLZ indicatie thuis zorg ontvangt dan is dat normaliter bekostigd via een een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Modulair Pakket Thuis (MPT). 

Modulair Pakket Thuis

85% van de extramurale cliënten in de WLZ heeft een Modulair Pakket Thuis (MPT). In dit geval kan je als zorgaanbieder een prestatie code aanvragen bij het zorgkantoor. Samen worden er voorwaardes opgesteld, waar de technologie aan moet voldoen en hoeveel uur er kan worden gedeclareerd. Na het maken van deze afspraak kan je als zorgorganisatie uren declareren wanneer je het eHealth hulpmiddel inzet bij een cliënt. Deze uren dekken de kosten van inzet. Directe contacttijd die er is met de cliënt zoals het bespreken van de inzet kan worden gedeclareerd volgens de reguliere manier.

Je kan hier meer informatie vinden van de NZA en hier de inkoopvoorwaarden van Het Zilveren Kruis, die Tessa ook als voorbeeld geeft.

Volledig Pakket Thuis

In het geval van een Volledig Pakket Thuis (VPT) heb je als zorgaanbieder een vast aantal uren zorg beschikbaar voor de cliënt. Hier staat een vast bedrag tegenover. De zorgaanbieder kan dus zelf kiezen om een hulpmiddel in te zetten wanneer dit de cliënt ondersteunt binnen het budget. Zo kost bijvoorbeeld de inzet van Tessa het equivalent van tussen de 23 en 30 minuten per week. Eerdere inzetten hebben laten zien dat de inzet van Tessa deze tijd meer dan oplevert bij veel cliënten doordat de cliënt weer zelfstandiger wordt. Het kan helpen om hier een interne business case voor op te stellen. Op deze manier kan de inzet van Tessa dus worden bekostigd.

Tip: vraag gelijk de prestatiecode aan bij je zorgkantoor wanneer je start met Tessa. Zo weet je dat je Tessa beschikbaar kunt maken bij de juiste zorgvraag van de cliënt. Een businesscase van de Tessa helpt jou bij de aanvraag, zo weet je hoeveel uur er minimaal moet worden afgesproken en kun je doelmatigheid onderbouwen. Wij hebben de businesscase voor de inzet van Tessa beschikbaar en delen graag onderzoeksresultaten naar de doelmatigheid van Tessa.  

Meer weten, of op zoek naar een business case? Ik help je graag bij je aanvraag!