“De bloedsuikers zijn verbeterd, hoe heb je dat gedaan?” - Mariella Zorgcoördinator bij Thebe

Esmahan Talan
February 23, 2021

Thebe biedt thuiszorg en woonvormen met zorg aan in Midden- en West-Brabant. Thebe zet Tessa in binnen de wijkverpleging. Na eerste ervaringen is Thebe nu begonnen aan een pilot om de brede inzet van Tessa voor te bereiden. Tonny (79) en Mariëlla van Veen vertellen hun ervaringen bij deze inzet.

Tonny woont samen met haar man Leo (80), maar hij heeft net als Tonny dementie. Mevrouw vergat steeds om haar medicatie in te nemen. Sinds een paar maanden wordt zorgrobot Tessa bij haar ingezet zodat haar medicatie goed en op tijd wordt ingenomen. Tessa wordt ingezet bij mensen met een cognitieve beperking. Ze helpt met ondersteunen in het dagelijks leven en het bieden van structuur.

“Tessa roept dat ik mijn medicatie moet innemen en dat doe ik dan ook, ze helpt mij met mijn medicatie”, vertelt Tonny. Ondanks dat het nog maar een korte periode is kan Tonny al zeggen; “Ik heb er met Tessa nog een dochter bij”.

“Mevrouw is heel zelfstandig, heeft dementie en wilt niks uit handen geven, daarom heb ik Tessa ingezet als hulpmiddel”

Mariëlla van Veen, zorgcoördinator bij Thebe, heeft Tessa ingezet bij Tonny. Ze vertelt dat het nog maar het begin is van detestfase, maar kan nu de conclusie trekken dat de medicijnen goed en op tijd worden ingenomen. “Mevrouw nam haar medicijnen voor Tessa vaak niet in, zevergat het, maar nu met Tessa wel. Mevrouw is heel zelfstandig, maar heeft dementie en wil niks uit handen geven, daarom heb ik Tessa ingezet als hulpmiddel. Ik heb echt moeten zoeken naar een hulpmiddel dat mevrouw niet het gevoel gaf dat het iets overnam”.

Mariëlla bedient de app van Tessa. Ze vertelt dat ze de interactie met Tessa erg prettig en mooi vindt. Ze kan met Tessa vragen stellen aan de cliënt, waarop ze in de app kan zien wat voor antwoord ze heeft ontvangen van de cliënte. “Tessa heeft mijn werk vereenvoudigd. Ik kan met Tessa mevrouw instrueren. Het is zo handig en ook zo een leuk ding, ik kan vanuit huis kijken of mevrouw antwoord heeft gegeven. We zijn op de helft, we zijn er nog niet, maar het gaat nu al heel goed”.

Mariëlla experimenteert nog met de Tessa, test nog verschillende verwoordingen en voor welke zorgmomenten het werkt, maar tot nu toe gaat het goed. “Ik werd gebeld door de diabetesverpleegkundige van Tonny: “Ik weet niet hoe je het hebt gedaan, maar de bloedsuikerwaarden zijn aanzienlijk verbeterd". "Als ik in de avond langs ga bij mevrouw en de medicijnen zijn ingenomen, dat vind ik echt een overwinning” vertelt Mariëlla over de inzet van zorgrobot Tessa bij Tonny.

Meer informatie? Neem contact op.