De laatste inzichten op zorgtechnologie met wijkverpleging.org

Maurits van Gurp
October 3, 2023

Wijkverpleging

Wijkverpleging.org maakt standaard zorgpaden en deelt in dit webinar de laatste inzichten op zorgtechnologie met onder andere de inzet van Tessa als 'standaard' onderdeel van de zorg.

Vorige week organiseerde Wijkverpleging.org een  voor alle  in de wijk over in de zorg met  de inzet van Tessa vanuit wijkverpleegkundige Jeffrey van de Kerkhof die vertelde over de implementatie Tessa bij zijn organisatie Sint Annaklooster. Een goed initiatief om zo kennis voor de wijkverpleging door de wijkverpleging te ontwikkelen en verspreiden met onder andere het uitwerken van standaard zorgpaden! De zorgpaden maken het ook mogelijk om technologie 'standaard' te maken als onderdeel van het zorgpad en zo de best-practices te verspreiden binnen de wijkverpleging.

Je kan het webinar terugkijken via deze link: https://www.wijkverpleging.org/webinars/technologie-in-de-wijkverpleging