Onderzoek: De Zorggroep deelt resultaten en business case voor een zinvolle inzet van Tessa in de thuiszorg

Gebruiker
March 22, 2021

De Zorggroep heeft vijfenzestig Tessa's ingezet in 2020 binnen de thuiszorg. Op basis van de resultaten heeft De Zorggroep besloten om Tessa een standaard onderdeel te maken van de dienstverlening van de thuiszorg. In dit webinar deelt De Zorggroep hun de resultaten, business case en tips voor een zinvolle inzet.

De Zorggroep is gestart met de implementatie van Tessa. Het doel is om dit jaar in elk van de 80 thuiszorgteams minimaal 2 Tessa’s in te zetten en inmiddels zijn er al 100 Tessa's ingezet. De verwachting is dat de implementatie voor 1 juli 2021 is afgerond en dat Tessa dan een standaard onderdeel is van de dienstverlening binnen de wijkverpleging van De Zorggroep. Zo draagt de zorgorganisatie bij aan de positieve gezondheid van haar cliënten en zorgt ze dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen.

De resultaten van De Zorggroep

Evaluatie van de pilot

Uit de evaluatie blijkt dat zorgmedewerkers positief zijn over het gebruik van Tessa. Uit de evaluatie onder 40 medewerkers kwam een Net Promotor Score van maar liefst 41%. Zij zien dat Tessa de cliënt zelfredzamer maakt, de kwaliteit van zorg verbetert en tegelijkertijd doelmatig maakt. Dit werd bevestigd in het onderzoek van De Zorggroep, 89% van de cliënten hadden aantoonbaar minder last van hun zorgvraag en hierdoor hadden cliënten gemiddeld 101 minuten minder thuiszorg per cliënt per week nodig. Een groot gedeelte van de zorgverleners geeft daarbij ook aan dat volgens hen de kwaliteit van leven van de cliënt zeer sterk wordt verhoogd. Het geeft zelfregie. Het bieden van deze zorg op afstand helpt de cliënt en helpt tegen eenzaamheid.

Business case: Tessa biedt doelmatige zorg in de wijkverpleging

Tessa biedt op basis van deze uitkomsten doelmatige zorg. De inzet van Tessa levert 101 minuten per week per cliënt op. Dat heeft een waarde van 4.800 EUR per jaar. Wanneer je alle kosten van Tessa bij elkaar neemt 'kost' Tessa ca. 1.400 EUR per jaar per cliënt. Dit is inclusief hardware, software, beheer, training en MIFI's. Uitgedrukt in minuten zorg, kost dit ca. 23 minuten per week. Dit levert een netto besparing van 78 minuten per week per client of 3.400 EUR per jaar. Voor de business case is met verschillende scenario's gewerkt, waarin de opbrengst varieert tussen de 34 minuten en 101 minuten. In alle gevallen is de inzet doelmatig.

Naast een besparing van kosten levert dit ook extra capaciteit op waardoor meer cliënten zorg kunnen ontvangen. Op deze manier kan De Zorggroep meer cliënten zorg bieden met hetzelfde personeel.

De Zorggroep heeft de doelstelling om dit jaar in elk team minimaal 2 Tessa's in te zetten. Dit zijn ca. 160 Tessa's. Dit levert een besparing van 570.000 EUR per jaar wanneer je uitgaat van een conservatieve besparing van 67 minuten per week per client. Met deze besparing in kosten en tijd kunnen 40 extra cliënten thuiszorg ontvangen.

De Zorggroep heeft binnen de ZVW een lump-sum financiering waardoor de business case direct binnen De Zorggroep valt. Voor zorgaanbieders die per uur betaald krijgen kan een prestatiecode thuiszorgtechnologie worden aangevraagd bij de verzekeraar (ZVW) en/ of zorgkantoor (WLZ MPT).

Aanpak en succesfactoren

Op basis van de inzet heeft De Zorggroep een aantal tips om Tessa zinvol in te zetten in de thuiszorg.

  1. Zet Tessa in op een zorgvraag (via de inzetwijzer). Zo zet je Tessa in als een interventie op een zorgvraag en niet 'zo maar'. Dit borgt de doelmatigheid van de inzet en zorgt ervoor dat je kan evalueren.
  2. Evalueer en monitor de inzet vanuit het zorgproces. Evalueer het effect van Tessa als interventie als onderdeel van je periodieke evaluatie van het zorgplan. Wanneer het niet werkt kan je bijsturen of stoppen. Dit is net als de inzet van andere zorg. Tijdens de pilot heeft De Zorggroep bij elke inzet een ambassadeur de zorgverlener gebeld om de metingen op te halen maar ook om tips te geven.
  3. "Geen gedoe". Zorgverleners vragen de Tessa aan, ontvangen deze een dag later met emails met uitleg en updates. Ook de mantelzorger kreeg een training per email. De Tessa is plug & play. Zo kan de zorgverlener zich richten op de zorg en de client.
  4. Borg de inzet in het zorgproces zodat de inzet een duurzaam onderdeel is van de dienstverlening. Dit kan door het onderdeel te maken van het zorgproces en de evaluatie, maak ook door het op te nemen in procedures als risico lijsten en de hele teams te trainen.