eHealth voor zorgaanbieders: de ingrediënten

Jan-Willem Heeg
February 19, 2020

Minister Bruins riep tijdens de eHealth-week 2020 op om eHealth op te schalen met het motto: “doe dan”. Dit betekent in de praktijk dat de zorgaanbieder het moet 'doen'. Want bij de zorgaanbieder komt het werk van alle partijen samen en komt eHealth al dan niet bij de cliënt.

Dat werpt de vraag op: gaan de zorgaanbieders dit doen, en kunnen ze dat?  Om dit te beantwoorden helpt het om naar eHealth te kijken als een nieuwe competentie. eHealth gaat niet alleen over technologie. Het gaat over een nieuwe manier van werken, ondersteunt door technologie. eHealth heeft echter fundamentele impact op alle facetten van de zorg die het samen moeten uitvoeren. Een organisatie, in dit geval een zorgaanbieder, kan een nieuwe competentie ontwikkelen, maar deze zal alleen duurzaam zijn wanneer alle ingrediënten aanwezig zijn.

Deze post introduceert zeven ingrediënten die een zorgaanbieder nodig heeft om de competentie eHealth eigen te maken.

Deze ingrediënten moeten worden ingebracht door alle spelers in de zorg, de zorgaanbieder, leveranciers, zorg inkopers, de overheid, maar ook de cliënten en mantelzorgers. Door op deze manier te kijken naar eHealth kunnen we het succesvol een normaal onderdeel van de zorg maken. Zo verbeteren we de zorg en houden we het toegankelijk en menselijk.

Als er interesse is, dan zullen volgende blog-posts deze ingrediënten inhoudelijk verkennen.

De ingredienten:

De ingrediënten hebben geen hiërarchie of volgorde, hebben wel interactie met elkaar, veranderen in tijd en wat goed genoeg is voor een pilot zal niet meer afdoende zijn voor opschaling. 

Beloning en erkenning

Mensen zullen alleen eHealth gebruiken wanneer het aantrekkelijk is. eHealth moet aantrekkelijk zijn voor het bestuur van een zorgaanbieder maar ook voor de zorgprofessional en waarschijnlijk voor de cliënt. Bij sommige toepassingen geldt dit ook voor mantelzorger. Dit gaat om geld en financiële prikkels, maar ook om zachtere dingen als erkenning, zelfregie, een betere gezondheid of juiste schaamte. eHealth is een verandering, en verandering is moeilijk voor mensen. Dus neutraal zal niet voldoende zijn, het moet aantrekkelijk genoeg zijn om de verandering te maken.

Alleen wanneer het gebruik van eHealth wordt beloond (of het niet-gebruik gestraft) zal eHealth worden geïntroduceerd.

Image result for cheshire cat alice in wonderlandroad
Wat is het doel van eHealth, en hoe meten we dat?

KPI's en beslissingen

Iemand moet besluiten om eHealth in te zetten. Bij eHealth moeten vaak meerdere niveaus dit besluiten. Het management besluit om een eHealth al dan niet te introduceren maar bij sommige eHealth middelen besluit de zorgverlener ook op dagelijkse basis of eHealth wordt ingezet, waarvoor, en wanneer er wordt gestopt. Voor een besluit kan worden genomen moet duidelijk zijn wat het doel is van eHealth, en hoe we dat meten om te besluiten het te doen, maar ook om bij te kunnen sturen.

Om te besluiten om eHealth in te zetten moet duidelijk zijn wie wat besluit, wat success is, en hoe we dat meten. 

Technologie en informatie

eHealth heeft per definitie een technologie nodig die wordt ingezet. Maar de technologie is niet het doel. Het moet de nieuwe manier van werken mogelijk maken, nieuwe mogelijkheden scheppen en het makkelijker maken. Dit geldt voor de oplossing maar ook voor de ondersteunende processen. Bijvoorbeeld, een WiFi netwerk, koppelingen met het ECD of koppelingen tussen eHealth hulpmiddelen. Daarnaast moet de relevante informatie beschikbaar zijn om het goed uit te voeren. Dit gaat om client informatie, maar ook welke helpdesk nummer te bellen in geval van nood.

Technologie maakt eHealth mogelijk, maar helpt past eHealth wanneer het nieuwe mogelijkheden schept en het makkelijker maakt.

Processen en taken

Om eHealth uit te voeren heb je een proces nodig binnen een organisatie. Sterker nog, eHealth schaalt pas wanneer het net zo makkelijk en duidelijk is als het alternatief. Mensen nemen de weg van de minste weerstand en niet structureel een weg met onduidelijkheden of de uitzondering. eHealth heeft nieuwe processen nodig in de hele zorg. Van inkoop afspraken door verzekeraars en data verwerkers overeenkomsten tot cliënt selectie en het repareren van een eHealth product.

eHealth zal pas schalen wanneer het hele process duidelijk en makkelijk is.

Hoe ziet het proces om eHealth in te zetten eruit? 

Structuur en rollen

Verschillende rollen, afdelingen en organisaties voeren eHealth uit Deze mensen zijn verspreid door door hele zorg in. eHealth valt op het scheidsvlak van ICT en zorg en gaat door de schotten van de zorg heen. Sommige organisaties hebben innovatie managers, zorg-technologen, e-nurses of eHealth-ambassadeurs. Sommige organisatie hebben alles intern, anderen werken met leveranciers of distributeurs.

Alleen met een werkende structuur met duidelijke rollen die eHealth is het mogelijk om eHealth uit te voeren.

Mensen & competenties

Mensen werken met eHealth. Alle betrokken mensen hebben daarvoor de juiste vaardigheden, kennis en houding voor nodig. Bij eHealth wordt vaak gedacht aan harde digitale vaardigheden. Dit is soms het geval, maar vaak is dit niet nodig. De competenties moeten passen bij de taak. Zo moet een zorgverlener de eHealth hulpmiddel kennen om het bij de juiste cliënt in te zetten. Maar is kennis van het proces van net zo belangrijk. En heeft de grondhouding ten op zichten van technologie misschien nog wel meer invloeg. Dit geldt voor zorgverleners maar ook voor cliënten en eventueel mantelzorgers.

Wanneer alle betrokken mensen de juiste competenties hebben kan eHealth worden uitgevoerd.

Culture

De ingrediënten zijn gebaseerd op het High Performing Organisation (HPO) framework, wat stelt dat elke organisatie perfect georganiseerd is voor de resultaten die het krijgt. Het framework is gericht op de ingrediënten binnen een organisatie, maar ik zal deze wat oprekken om ook de krachten op een organisatie mee te nemen omdat zorgaanbieders in een diep geïntegreerd systeem werken, met name qua financiering.

Ben je het hiermee eens?
Wanneer er interesse is dan wordt dit een serie van posts waar de deze ingrediënten zullen verkennen.
Contact  via: 
janwillem@tinybots.nl of comment op de LinkedIn post.

Jan-Willem Heeg werkt bij Tinybots (www.tinybots.nl). Tinybots bouwt sociale technologie die mensen met cognitieve beperkingen helpt om zich niet meer beperkt te voelen in het dagelijkse leven. Het eerste product van Tinybots is Tessa, een sociaal robotje. Tessa wordt door meer dan 75 zorgaanbieders ingezet ter ondersteuning van hun cliënten. In deze rol werkt Jan-Willem dagelijks samen met zorgaanbieders, zorgverleners, cliënten en verzekeraars om eHealth te introduceren.