ICT & Health: Onderzoek bij drie organisaties naar zelfredzaamheid en tijdsbesparing Tessa

Jan-Willem Heeg
February 20, 2023

In de regio Zuidoost-Brabant heeft in de periode tussen januari 2021 en november 2022 een pilot plaatsgevonden met drie zorgorganisaties met Tessa vanuit de regionale samenwerking Precies! Bij deze inzet hebben de drie zorgaanbieders samen met Fontys onderzoek gedaan naar het effect van Tessa op de zelfredzaamheid en de tijdsbesparing. Dit onderzoek is gepubliceerd in ICT & Health - no. 1 2023.

ICT & Health onderzoek naar Tessa

Health & ICT : Artikel naar het effect van Tessa
Health & ICT - onderzoek naar Tessa (klik op foto voor het artikel)

Conclusies: Tessa biedt effectieve ondersteuning

De resultaten van de metingen lieten zien dat Tessa positief bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de cliënt. 96% van de clienten werd zelfredzamer. Dit leidde tot een verminderde zorginzet van gemiddeld 65 minuten per cliënt per week.

Op basis daarvan wordt het advies gegeven: "De resultaten zijn bemoedigend genoeg voor zorgverleners, zorgvragers en hun mantelzorgers om technologie, zoals Tessa te overwegen, voor ondersteuning van zelfredzaamheid bij alle dagelijkse levensverrichtingen."

De drie deelnemende organisaties (Vitalis, Sint Anna Klooster en Land van Horne) hebben het advies overgenomen en hebben de inzet van Tessa onderdeel gemaakt van de 'reguliere' zorg en maken daarbij vooral gebruik van 'Tessa-as-a-Service' om de inzet op te schalen.

Download het artikel van Health & ICT
Neem contact op