Kansen van AI in de ouderenzorg

Maurits van Gurp
November 22, 2023

AI geïntegreerd in zorgassistent Tessa

AI in de ouderenzorg is verder en dichterbij dan je misschien denkt. Vilans en ActiZ geven een overzicht over de stand van zaken en de kansen met onder andere zorgassistent Tessa. Vilans en Actiz hebben gezamenlijk een whitepaper geschreven (zie link) over de inzet van AI in de ouderenzorg. Het laat toegankelijk zien wat AI eigenlijk is, wat er al gebeurt en wat de kansen zijn met praktische tips.

Soms wordt over AI gesproken als iets voor de toekomst, maar wij passen het al dagelijks toe bij cliënten met zorgassistent Tessa. We passen AI al dagelijks toe in de zorg, maar tegelijk is dit pas het begin. De Whitepaper geeft een eerste schets van de kansen voor de ouderenzorg om AI toe te passen. We herkennen een deel hiervan ook terug in onze roadmap, we maken een zorgassistent die cliënten helpt om zelfredzamer te leven. Dit wordt steeds slimmer door AI toe te passen, maar ook door te integreren met bijvoorbeeld het ECD en andere oplossingen rond de client.

We werken er elke dag aan om de zorg beter te maken door de inzet van zorgtechnologie. En pakken graag één van de tips op, doe het samen. Een nieuwe manier van werken vraagt verandering vanuit de technologie maar ook van alle partijen, van zorgverlener tot technologie ontwikkelaar en van verzekeraar tot mantelzorger.