Met Tessa heeft meneer negen maanden langer thuis kunnen wonen - Else van Sint Anna Klooster

Esmahan Talan
February 25, 2021

Sint Anna Klooster biedt zorg in de omgeving Eindhoven. Een van de strategische doelstellingen van Sint Anna Klooster is om meer cliënten te kunnen ondersteunen in de wijkverpleging door de inzet van technologie als onderdeel van de zorg. Tessa wordt ingezet binnen Sint Anna Klooster om hier aan bij te dragen. Else en Esther delen hun ervaring met de inzet van Tessa bij Hans.

“Hans, Esther komt over vijftien minuten bij je langs”

Hans(79) heeft dementie, maar wilt geen thuiszorg. Else Kersten, zorgtrajectbegeleider en casemanager dementie binnen Sint Annaklooster, begeleidt mensen met een vorm van dementie. Een van haar cliënten is Hans. Hans heeft geen tijdsbesef meer, dus iemand moet hem daaraan herinneren, zodat structuur in zijn leven niet afneemt.

Iets of iemand die Hans heeft geholpen met tijdsbesef, herinneringen en het behouden van structuur in zijn leven, is zorgrobot Tessa. Tessa wordt ingezet bij mensen met een cognitieve beperking, om ze te helpen in het dagelijkse leven. Bij Hans werd Tessa dus ingezet op de zorgvraag; herinneringen en structuur. “Hij moest op bepaalde tijden zijn medicatie innemen, niet vergeten om te eten of drinken en doordat wij met Tessa konden werken konden we dit is zijn dagelijkse schema zetten”, vertel zijn schoondochter en mantelzorger Esther. Zij zet al deze taken in het schema in de app van Tessa. Zo kan Tessa deze uitspreken en wordt meneer geattendeerd op zijn taken.

Esther stelt haar Tessa in via de app
Esther die Tessa bedient met haar app
“Hans,wil jij Tessa testen voor ons?”

“Als ik Hans moet ophalen, zet ik dat eerst in de app van Tessa. Zo weet hij dat ik hem kom ophalen en staat hij ook keurig op tijd klaar”. Esther vertelt ook dat het een stukje rust en structuur is dat Tessa heeft gebracht.  

Tessa is op andere manier geïntroduceerd bij Hans. Omdat hij geen thuiszorg wou,hebben Else en Esther aan meneer gevraagd of hij Tessa wou ‘testen’. Hans is namelijk van huis uit ingenieur en dit is een ervaring waar hij erg trots op is. Op deze manier heeft Hans de zorg geaccepteerd en is hij ook erg geïnteresseerd in Tessa zelf. Zo kon meneer ook aangeven hoe hij de vraag stellen of spraaksnelheid van Tessa wou hebben. 

Dankzij Tessa heeft meneer negen maanden langer thuis kunnen wonen zonder thuiszorg. Helaas is het niet langer mogelijk en gaat hij naar een verzorgingstehuis. “Ik hoop dat Tessa ook weer bij iemand terecht komt die het heel hard nodig heeft.Mijn schoonvader heeft het echt geholpen, wat een fantastische uitvinding” zegt Esther. 

“Niet al mijn cliënten zitten te wachten op een verpleegkundige in huis”

Bij mensen met dementie zijn geheugenproblemen ontstaan en op den duur hebben ze vaak thuiszorg nodig. Else vertelt dat er in deze tijd te maken hebben met een enorme schaarste in de verpleegkundige hulp, persoonlijke verzorging in de wijkteams. Ze zegt dat mensen bang zijn dat Tessa werk uit handen neemt, en zegt ook dat het absoluut het geval niet is. Tessa is een tussenpersoon, tussen zorgverlener en cliënt. Als zorgverlener bied je op een andere manier zorg als Tessa. “Het is dus niet dat we de zorg niet voor elkaar zouden krijgen, maar Hans wilde zelf geen bemoeienis. Niet al mijn cliënten zitten te wachten op een verpleegkundige in huis, daarom hebben wij ervoor gekozen om Tessa in te zetten”.

Else met haar Tessa zorg wijkverpleging case management
Else met de Tessa

Als zorgtrajectbegeleider bezoekt Else haar cliënten ongeveer één keer per maand en monitort ze de situatie. Ze vertelt tijdens het gesprek over hoe leuk ze het vindt om met Tessa te werken. “Ik zie hoe ontzettend fijn de cliënt het ervaart, wat een extra vreugde brengt aan mijn werk. Het is heel leuk om te zien hoe een stukje techniek in het huishouden geïmplementeerd wordt en dat mag ik dan meemaken. Ik draag Tessa een warm hart toe en hoop dat er nog veel cliënten en zorgverleners gebruik van kunnen maken”, aldus Else over haar ervaringen met Tessa.

Wil je de tekst downloaden?
Heb je vragen? Neem contact op, we spreken je graag.