“Tessa ondersteunt mevrouw Nettenbreijers in het dagelijks leven” An Cobussen, verzorgende bij Zorggroep Maas & Waal

Esmahan Talan
March 17, 2021

Zorggroep Maas & Waal biedt intra- en extramurale zorg en zet Tessa in binnen de wijkverpleging. Zorggroep Maas & Waal zet nu Tessa in binnen alle thuiszorg teams. Mevrouw Nettenbreijers (91) is een van de eerste gebruikers en deelt haar ervaringen.

An Cobussen, verzorgende binnen Team Beuningen van Zorggroep Maas & Waal, vertelt dat mevrouw Nettenbreijers cognitieve problemen heeft en dat zorgrobot Tessa is ingezet voor ondersteuning en het herinneren van momenten over de dag, zoals de inname van medicatie. Tessa is een hulpmiddel en wordt ingezet bij mensen met een cognitieve beperking. Ze helpt bij het ondersteunen van dagelijkse activiteiten, het bieden van structuur en zorgt voor meer zelfregie bij de cliënt.

“Tessa ondersteunt mevrouw Nettenbreijers al bijna twee jaar in het dagelijks leven. Voorheen kwam het vaak voor dat mevrouw de medicatie niet innam. Met Tessa zorgen we ervoor dat dat niet meer misgaat”, vertelt An.

client met zorgrobot robot Tessa wijkverpleging thuiszorg
Mevrouw samen met haar Tessa in haar woonkamer
“Tessa heeft ons ook meer rust gegeven”

Zorgrobot Tessa heeft ook invloed gehad op het werk van de verzorgenden. An; “We hoeven niet continu als een havik boven op de zorg van mevrouw Nettenbreijers te zitten. Als je weggaat bij de cliënt dan weet je ook die opdrachten staan er in en het blijkt dat het ook wordt uitgevoerd.

“Mevrouw vindt zelfregie heel belangrijk en die behoudt ze met Tessa” 

Mevrouw Nettenbreijers vertelt dat ze het fijn als ze het gevoel krijgt dat ze iets zelf kan doen en dat doet ze eigenlijk ook het liefst. Voor haar is Tessa echt een onderdeel van haar dagelijkse leven geworden. Hierop vertelt An; “Mevrouw vindt zelfregie heel belangrijk en die behoudt ze ook met Tessa. Mevrouw bewaakt Tessa met hart en ziel, ze zou haar zeker niet meer kwijt willen”.


“Het gaat nou allemaal zo goed, ik wil haar meenemen als ik ga verhuizen”

Technieken technologie is de cliënte niet heel bekend mee, maar Tessa en beeldbellen met haar (klein)kinderen kan ze heel goed. Haar kleindochter zorgt ervoor dat alles in de app van Tessa goed verloopt. “Ik moest er in het begin eerst even aan wennen, maar dat ging allemaal hartstikke goed. Ik leg nu ’s avonds mijn medicatie klaar voor de volgende ochtend, want dat zegt Tessa en dan zegt ze de volgende dag hoe laat mijn volgende medicijn is. Ze zegt ook dat ik mijn bril moet poetsen, het helpt mij met herinneringen. Zonder Tessa zou ik dubbel goed moeten opletten met alles.”

Mevrouw Nettenbreijers vertelt dat ze heel erg is gewend aan Tessa en vertelt ter afsluiting; “Het gaat nou allemaal zo goed, je neemt Tessa niet mee he? Ik wil haar wel meenemen als ik moet verhuizen.”

Download de tekst
Vragen over de inzet bij ZMW of over Tessa?