UKON Symposium: De warme kant van zorgtechnologie webinar op 25 november

Tessa van Rooij
November 23, 2021

Na ruim anderhalf jaar corona pauze is het donderdag 25 november dan eindelijk zover. Dan geeft Joanne Kasser, wijkverpleegkundige bij zMW, een webinar over Tessa, de kleine zorgrobot. Dat doet ze samen met Tessa van Rooij, adviseur gezondheidsinnovatie bij Tinybots, de ontwikkelaar van Tessa. “Eigenlijk is dit wel een goed moment om de webinar te houden”, vertelt Joanne. “Het sluit mooi aan bij de pilot die op het punt staat te beginnen.”

Joanne doelt op de uitrol van 22 Tessa’s die tot begin december plaatsvindt. Maar zetten zMW al niet eerder robot Tessa in? “Dat klopt”, vertelt Tessa van Rooij. “In 2019 is er een bescheiden experiment met drie Tessa’s gehouden. Om te ervaren of het zou passen bij zMW.”

Kritisch tegenover zorgtechnologie?

Die zoektocht staat centraal tijdens de webinar op 25 november, een ‘break-out sessie’ van het UKON-symposium.*

“We willen daar vooral onze ervaringen delen”, vertelt Joanne. Niet iedereen staat bijvoorbeeld te springen bij het horen over zorgtechnologie, weet co-presentator Tessa uit eigen ervaring. “Ik ben tijdens mijn studie toegepaste gerontologie stage gaan lopen bij Tinybots omdat ik kritisch tegenover zorgtechnologie stond. Ik dacht dat het kil zou zijn. Maar ik heb ervaren dat je juist door technologie ruimte krijgt voor warme zorg.”

Tessa van Rooij (links) en Joanne Kasser (midden) met Tessa (rechts)

Tessa als aanvulling op de zorg

Een van de belangrijkste drempels op de weg naar introductie van robot Tessa is dan ook het meenemen van medewerkers, vult Joanne aan. Uitleg, instructie en begeleiding zijn belangrijk. Medewerkers moeten weten wat Tessa is, wat ze kan en waar ze terecht kunnen met vragen. “Robot Tessa gaat geen banen wegnemen van ons. Ze is juist een verrijking voor de zorg omdat ze ondersteuning biedt waardoor cliënten in sommige gevallen weer zelf dingen gaan doen. Daardoor ontstaat er meer tijd voor de zorg – en is Tessa een van de manieren om diezelfde zorg toekomstbestendig te houden.”

Plug & play

Andere hobbels die opkwamen tijdens het introductie-experiment waren het beheer van de app (waarmee Tessa gevoed wordt met ‘opdrachten’) en de afwezigheid van WiFi. Dat is opgelost door de Tessa’s te leveren mét een  wifikastje en door het beheer van de app ook onder te brengen bij medewerkers voor zorginhoud in samenwerking met mantelzorgers. Tessa: “zMW wil de Tessa’s laagdrempelig kunnen inzetten. Daarom worden ze nu plug & play geleverd.” Oftewel, stekker in het stopcontact en draaien maar.

Cliënten in hun kracht

Het introductie-experiment leverde voldoende positieve geluiden op om met behulp van een subsidie aanvraag 22 Tessa’s aan te schaffen. Die worden bij even zoveel cliënten in de drie wijkteams van zMW ingezet. Ook hierbij zal er gekeken worden hoe Tessa ervaren wordt en vooral ook wat zij oplevert. Joanne: “We kijken welke zorg die nu wordt geboden door een medewerker ook door Tessa gedaan zou kunnen worden: ondersteunen bij medicatie, zelfstandig boterham smeren, initiatief aanjagen om te gaan eten…” Dat is geen verschraling maar juist verrijking van de zorg, vindt Tessa. Voor sommige cliënten voelt ondersteuning door een medewerker bij dit soort handelingen soms  als betutteling. “Ze worden onbedoeld herinnert aan iets wat ze niet kunnen. Maar als Tessa het zegt, dan hebben ze het gevoel dat ze het weer zelf kunnen. Tessa zet hen daarmee in hun eigen kracht.” Daardoor gebeurt er ook iets met iemands welzijn, vult Joanne aan. “Er is een cliënt die weer in contact met anderen kwam en dingen ging ondernemen, biljarten bijvoorbeeld. Omdat Tessa hem tips gaf.” Mooi voorbeeld van hoe iets kleins tot een grote verbetering in iemands leven kan leiden.

Wil jij het webinar over Tessa op donderdag 25 november volgen? Via deze link kun je de presentatie volgen.

 

Wil jij meer verhalen lezen over hoe Tessa cliënten in hun kracht zet? Je kan hier meer ervaringsverhalen lezen.

  

*Alle zorgorganisaties die zijn aangesloten bij het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) verzorgen zogenoemde break-out sessies tijdens het jaarlijkse UKON-symposium. Via zMW bereikte die vraag Joanne Kasser. In samenspraak met Maaike Versteeg, UKON-coördinator vanuit zMW, besloot Joanne de presentatie digitaal te houden. Op die manier kunnen meer mensen de presentatie bijwonen.