Wat maakt een implementatie duurzaam?

Sander Weijerman
September 16, 2020

Wat maakt nou dat de ene implementatie omvalt en dat de andere implementatie met hetzelfde product lijkt te vliegen? De Process Normalisation Theory is een model wat de factoren beschrijft die ervoor zorgen dat een implementatie van een zorginnovatie duurzaam is en een 'normaal' onderdeel van de zorg wordt. Het model is speciaal ontwikkeld voor de zorg en definieert succes als daadwerkelijke inzet.

Het benoemen van de factoren kan helpen om te begrijpen waarom iets wel, of niet werkt. Dit inzicht helpt om een implementatie beter te organiseren. Dit blog beschrijft de vier grote gebieden (core constructs) en geeft een aantal praktische tips hoe je dit kan omzetten in actie.

1. De nieuwe technologie is coherent in de visie van de betrokkenen

Een technologie moet consistent zijn met de visie van de zorgverlener op de zorg, en passen in het beeld van zijn of haar rol. Wanneer dit niet past dan leidt het tot weerstand. Dit geldt voor de zorgverlener, maar ook voor de zorginkoper, het management en de mantelzorger. Door de technologie een plek te geven in iemands wereld wordt het geaccepteerd en kan de implementatie plaats vinden. De verwerking hiervan is individueel, maar groeps communicatie heeft hier direct invloed op.

Praktische tip: neem in de communicatie over de nieuwe technologie ook de rol op die  de zorgverlener heeft tijdens de inzet, en hoe dit zich verhoud tot de reguliere zorg. Dus bijvoorbeeld: Tessa is een hulpmiddel wat de zorgverlener inzet om een cliënt te ondersteunen als onderdeel van de zorg. Net als een rolstoel. De zorgverlener is dirigent van deze inzet.

Een nieuwe technologie moet passen in visie van iemand haar baan en de zorg

2. Er is commitment om de nieuwe technologie in te zetten

Verandering is moeilijk voor mensen, ook voor mensen in de zorg. Om op een nieuwe manier te gaan werken moet er commitment zijn en energie worden gebracht. Deze commitment geldt voor alle betrokkenen en moet worden uitgestraald door het management, en met name de teamleiders en wijkverpleegkundigen. En het commitment moet blijvend zijn om een implementatie duurzaam te maken.

Praktische tip: eHealth ambassadeurs kunnen collega's aanmoedigen om met Tessa te gaan werken en de eerste inzetten begeleiden. Dit helpt om snel te starten met Tessa en positieve ervaringen op te doen en nieuwe ambassadeurs mee te nemen.

3. De inzet van de nieuwe technologie is consistent en duurzaam uitgevoerd

Collectieve actie! Vaak een kracht van individuele zorgverleners. Maar zorg is een groepsproces en de inzet moet worden uitgevoerd op een manier dat een inzet weer tot nieuwe inzetten leidt. Dit betekent dat een zorgverlener de juiste kennis toegereikt krijgt, een innovatie kan aanvragen zonder weerstand (lees formulieren) en dat problemen die ontstaan snel worden opgelost door de juiste support te betrekken. Zo leidt een eerste inzet weer tot nieuwe inzetten. Dit kan alleen met collectieve actie.

Praktische tip: zorgverleners moeten worden getraind in de inzet van Tessa. Wanneer dit niet gebeurt kan het soms tot weerstand leiden omdat het zorgverleners frustreert dat ze het gevoel krijgen dat ze iets moeten, maar zich niet voldoende toegerust voelen met kennis en ondersteuning om de innovatie in te zetten bij hun cliënten.

4. De effecten van de inzet worden gezien en er wordt actief geleerd

Actief evalueren helpt de adoptie van de innovatie in de zorg. Dit maakt de waarde van de innovatie zichtbaar. Maar net zo belangrijk is dat het proces ervoor zorgt dat de betrokken zich de waarde realiseren wanneer ze hierop reflecteren. Door actief te leren, worden ook eventuele problemen zichtbaar die snel kunnen worden opgelost.

Praktische tip: houd een aantal groepsevaluaties waar de effecten van Tessa op de cliënt wordt geëvalueerd, maar evalueer ook het zorgproces en het project. Met deze inzichten kan er snel worden geleerd en wordt het proces verbeterd. Zelfs wanneer de inzet soepel lijkt te verlopen leer je hier hoe het echt loopt, en help je zorgverleners zich de waarde realiseren.

Tinybots ondersteunt zorgaanbieders tijdens de implementatie van Tessa met verschillende tools die deze factoren ondersteunen. We gaan graag met je in gesprek hierover. Neem contact via info@tinybots.nl

Sander Weijerman en Jan-Willem Heeg

Sander is implementatie adviseur bij Tinybots en begeleid zorgaanbieders bij de implementatie van Tinybot Tessa.