Cliënten kunnen meer zelf en hebben minder zorg nodig met Tessa

Tessa biedt verbale begeleiding. Dit ondersteunt de gebruiker om weer meer zelf te kunnen. Dit verbetert de ervaren zelfregie, zorgt ervoor dat iemand minder professionele zorg nodig heeft en ontlast de mantelzorger.

Praktijk onderzoeken

Verschillende zorgaanbieders hebben Tessa ingezet en het effect gemeten. Hieruit blijkt dat Tessa de gebruiker ondersteunt op zorgvragen en het de zorg inzet vermindert.

VGZ Good Practice

Op basis van de ervaringen bij meerdere zorgaanbieders heeft verzekeraar VGZ Tessa uitgeroepen tot ‘Good Practice’ voor de wijkverpleging. De resultaten laten zien dat 85% van de cliënten zelfredzamer is met Tessa, het de zorginzet met gemiddeld 79 minuten per week vermindert en het een positief effect heeft op het welzijn van de cliënt. Meer details in de infographic.

Resultaten uit de praktijk

Meerdere zorgaanbieders hebben Tessa ingezet en het effect gemeten. Hieruit blijkt consistent dat cliënten zelfredzamer worden met de ondersteuning van Tessa en dat dit de zorginzet vermindert.

Effecten onderzoeken

Maatschappelijke kosten en baten van toepassing van AI in de zorg

Ecorys (2022): In opdracht van Ministerie van VWS uitgevoerd door Ecorys en PBLQ

“De maatschappelijke kosten- batenanalyse laat zien dat de maatschappelijke baten die resulteren van de inzet van Tessa substantieel hoger zijn dan de kosten. Het saldo van baten en kosten over een periode van 15 jaar bedraagt € 325 miljoen euro uitgaande van een minimale tijdswinst, tot € 1 miljard uitgaande van maximale tijdswinst.”

“Naast de kwantificeerbare baten door de tijdswinst, is het belangrijk te benoemen dat Tessa ook effect kan hebben op de kwaliteit van leven van cliënten. Zo draagt Tessa bij aan een verbeterde dagstructuur, helpt het om vooraf opgestelde doelen te bepalen die gericht zijn op zelfredzaamheid en kan Tessa mogelijk eenzaamheid helpen verminderen, hoewel het laatste nadrukkelijk geen doel is van de ontwikkelaars. Hierbij moet bovendien bedacht worden dat Tessa in dat geval niet wordt gezien als vervanger voor een wijkverpleegkundige die wel langs zou kúnnen komen, maar als alternatief waarbij helemaal geen wijkverpleging komt. Hetgeen dat gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de zorg, overigens een reëel toekomstperspectief is.”

Tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg

Vilans (2021): in opdracht van Ministerie van VWS uitgevoerd door Vilans en Significant Public

“De respondenten uit het huidige onderzoek bevestigen dit beeld. Zij zien dat bepaalde zorgmomenten voorkomen kunnen worden, zoals een moment waarbij de zorgmedewerker de cliënt er alleen aan herinnert om medicatie in te nemen of een maaltijd te gebruiken. Ook weten cliënten wanneer zij een zorgafspraak hebben, waardoor medewerkers niet meer voor een dichte deur komen te staan. Daarmee vergroot het gebruik van dagstructuurondersteuning de zelfredzaamheid van cliënten.”

Maatschappelijke Businesscase Dagstructuur robots

Vilans (2020): Kiyomid van der Veer met medewerking van Ahmed Hamdi van Verwey-Jonker Instituut.

Het lijkt erop dat als de dagstructuurrobot wordt geaccepteerd door de drie verschillende partijen, er inderdaad positieve effecten zijn voor de client, mantelzorger, professionele zorgverlener en de kosten. Om het effect van een dagstructuurrobot op cliënten, mantelzorgers en zorg- en welzijnsprofessionals harder te kunnen maken en ook daadwerkelijk door te kunnen berekenen is er echter nog meer onderzoek nodig. En voornamelijk een stapeling van onderzoek.

Praktijk ervaringen