Cliënten kunnen meer zelf en hebben minder zorg nodig met Tessa

Thuiszorg medewerkers van De Zorggroep en Thebe zetten zorgrobot Tessa in als hulpmiddel om cliënten te ondersteunen op zorgvragen. Beide organisaties hebben het effect zelf gemeten per cliënt. Tessa is een zorgrobot die cliënten ondersteunt door verbale begeleiding te geven.

Resultaten

Er is veel positieve energie in de zorgteams en de resultaten laten zien waarom. Bij zowel Thebe als De Zorggroep wordt meer dan 84% van de cliënten meetbaar zelfredzamer en heeft de cliënt minder zorg nodig. Tessa levert gemiddeld respectievelijk 102 en 129 minuten per cliënt per week aan zorg.

Voorbeeld

Een mevrouw vergat te douchen. De zorg kwam langs om mevrouw hieraan te herinneren en wachtte dan 20 minuten terwijl ze douchte. Dit was niet fijn voor mevrouw, niet fijn voor de zorg, en niet erg efficient. Met de herinneringen van Tessa doucht mevrouw zichzelf weer.

Conclusie

Thuiszorg medewerkers van De Zorggroep en Thebe zetten nu zorgrobot Tessa in als standaard hulpmiddel om cliënten te ondersteunen op zorgvragen. Tessa is een zorgrobot die cliënten ondersteunt door verbale begeleiding te geven.

Effecten onderzoeken

Maatschappelijke Businesscase Dagstructuur robots

Vilans (2020): Kiyomid van der Veer met medewerking van Ahmed Hamdi van Verwey-Jonker Instituut.

Het lijkt erop dat als de dagstructuurrobot wordt geaccepteerd door de drie verschillende partijen, er inderdaad positieve effecten zijn voor de client, mantelzorger, professionele zorgverlener en de kosten. Om het effect van een dagstructuurrobot op cliënten, mantelzorgers en zorg- en welzijnsprofessionals harder te kunnen maken en ook daadwerkelijk door te kunnen berekenen is er echter nog meer onderzoek nodig. En voornamelijk een stapeling van onderzoek.

Praktijk ervaringen