Cliënten kunnen meer zelf en hebben minder zorg nodig met Tessa

Thuiszorg medewerkers van De Zorggroep zetten sinds dit jaar zorgrobot Tessa in als hulpmiddel om cliënten te ondersteunen op zorgvragen. Tessa is een zorgrobot die cliënten ondersteunt door verbale begeleiding te geven.

Resultaten

Er is veel positieve energie in de zorgteams en de resultaten laten zien waarom. 89% van de cliënten wordt meetbaar zelfredzamer en Tessa levert gemiddeld 106 minuten per cliënt per week aan zorg.

Voorbeeld

Een mevrouw vergat te douchen. De zorg kwam langs om mevrouw hieraan te herinneren en wachtte dan 20 minuten terwijl ze douchte. Dit was niet fijn voor mevrouw, niet fijn voor de zorg, en niet erg efficient. Met de herinneringen van Tessa doucht mevrouw zichzelf weer.

Conclusie

Thuiszorg medewerkers van De Zorggroep zetten sinds dit jaar zorgrobot Tessa in als hulpmiddel om cliënten te ondersteunen op zorgvragen. Tessa is een zorgrobot die cliënten ondersteunt door verbale begeleiding te geven.

Effecten onderzoeken

Maatschappelijke Businesscase Dagstructuur robots

Vilans (2020): Kiyomid van der Veer met medewerking van Ahmed Hamdi van Verwey-Jonker Instituut.

Het lijkt erop dat als de dagstructuurrobot wordt geaccepteerd door de drie verschillende partijen, er inderdaad positieve effecten zijn voor de client, mantelzorger, professionele zorgverlener en de kosten. Om het effect van een dagstructuurrobot op cliënten, mantelzorgers en zorg- en welzijnsprofessionals harder te kunnen maken en ook daadwerkelijk door te kunnen berekenen is er echter nog meer onderzoek nodig. En voornamelijk een stapeling van onderzoek.

Praktijk ervaringen