Nu beschikbaar: Tessa as a Service

Jan-Willem Heeg
December 2, 2021

Op 1 december 2021 is de nieuwe dienst Tessa as a Service gelanceerd. Dit artikel geeft een overzicht van de dienst. Interesse of meer details? Neem contact op.

Waarom wordt Tessa as a Service aangeboden?

Tinybots gelooft dat we met de inzet van technologie mensen met een cognitieve beperking kunnen helpen om zelfstandiger en gelukkig te leven. Dit levert ook een bijdrage om zorg beschikbaar te houden voor iedereen ondanks de stijgende zorgvraag.

Tessa is zo'n technologie. Tessa biedt de cliënt verbale ondersteuning. Tessa wordt door zorgverleners ingezet als een hulpmiddel om cliënten te ondersteunen op een zorgvraag. Met de verbale ondersteuning van Tessa kan de zorgvraag worden ondersteund, de cliënt is zelfredzamer en heeft minder uren zorg nodig.

Steeds meer zorgaanbieders hebben dit effect zelf ervaren en zetten Tessa nu in als standaard hulpmiddel binnen de hele organisatie. Dit betekent dat Tessa duurzaam beschikbaar is voor alle cliënten waar dit de zorgvraag ondersteunt. Tessa wordt dus ingezet als regulier onderdeel van het zorgproces. Tessa as a Service (TaaS) maakt het mogelijk om dit te doen.

Voor wie is Tessa as a Service?

Tessa as a Service is speciaal voor zorgaanbieders die Tessa willen opschalen. Een aantal zorgaanbieders die Tessa wouden opschalen liepen tegen de volgende problemen aan:

  • Om zorgverleners te ontlasten willen zorgaanbieders een zorgverlener een frictieloze en sneller ervaring bieden maar de support afdeling is niet ingericht om dit te ondersteunen.
  • Om Tessa's in te zetten bij cliënten moeten zorgaanbieders zelf de logistiek en het beheer doen. Hiervoor zijn de meeste zorgaanbieders niet voor ingericht, of het kost veel tijd en gaat soms mis.
  • Om Tessa te borgen en de adoptie op te schalen moet een verander proces worden uitgevoerd en een groot aantal teams getraind worden. Hiervoor zoeken zorgaanbieders kennis en begeleiding maar ook goede trainers die zorgverleners op weg kunnen helpen.
  • Het beheren van de Tessa's en financieel goed bijhouden is ingewikkeld bij opschaling omdat er veel kostenposten zijn die niet goed gealloceerd zijn.

Om deze problemen op te lossen biedt Tinybots nu Tessa as a Service voor zorgaanbieders die Tessa duurzaam opschalen.

Wat is Tessa as a Service?

Binnen Tesa as a Service (TaaS) biedt Tinybots een aantal activiteiten die samen de zorgaanbieder ontzorgen en helpen de inzet op te schalen.

  • Plug & Play: Zorgverleners kunnen Plug & Play Tessa's afroepen via een online formulier.
  • Ontzorgt op logistiek: Tinybots doet het beheer en de logistiek, de zorgaanbieder wordt hierin ontzorgd.
  • Samen voor adoptie: Tinybots en de zorgaanbieder maken samen een adoptieplan hoe de inzet van Tessa geborgd kan worden binnen de organisatie en hoe deze opgeschaald kan worden. Tinybots voert ook een deel van het plan uit met o.a. trainingen voor de teams, intervisies en webinars. Als onderdeel hiervan biedt Tinybots ook een Tessa coach. Deze persoon komt fysiek de Tessa brengen en uitleggen aan de cliënt en zorgverlener.
  • Capaciteit: Tinybots zorgt ervoor dat de Tessa's beschikbaar zijn, met een afgesproken minimale afname, waardoor de zorgaanbieder flexibiliteit heeft een geen voorraad.
  • Pay per use: lange termijn contract met een vast bedrag per Tessa per maand voor de huur van de Tessa's en een rapportage zodat de kosten gealloceerd kunnen worden

Vragen of interesse in Tessa as a Service? Neem contact op.