Tessa 'kost' 25 minuten maar 'levert' 100 minuten zorg aan client

Jan-Willem Heeg
December 17, 2020

Onderzoek bevestigt dat Tessa zorg biedt aan cliënten. Maar wat betekent dat in cijfers?

De cijfers geven de impact van Tessa als product in combinatie met de manier waarop Tessa wordt ingezet.
Een korte achtergrond: Tessa wordt in het onderzoek ingezet door een zorgverlener als hulpmiddel bij een cliënt op een zorgvraag die nu speelt in de wijkverpleging. Het alternatief is om deze zorgvraag te ondersteunen met de inzet van professionele uren. Dit kost schaarse tijd van zorgverleners, is vaak duurder en kan het gevoel van zelfregie en zelfstandigheid wegnemen bij de cliënt. Daarbij zal de ondersteuning op het schema van de professional worden gegeven, waar Tessa 24/7 kan ondersteunen op het schema van de cliënt. Tessa kan natuurlijk niet bij elke cliënt, en en elke zorgvraag ondersteunen. Daarom wordt Tessa ingezet wanneer er een waarschijnlijke match is aan de hand van een cliënt selectie tool en wanneer het niet werkt, dan wordt Tessa ingezet bij een andere cliënt. In dit onderzoek is het effect gemeten op de zorgvraag bij 42 cliënten en het effect op de zorgtijd.

De zorg: 89% van de cliënten wordt meetbaar zelfredzamer op de zorgvraag

Het begint bij de cliënt. Bij elke cliënt is een doelstelling gezet aan de hand van de zorgvraag. Deze zorgvraag is door de zorgprofessional gemeten voor de inzet van Tessa, na een maand en na drie maanden. Hierdoor kan je de impact direct zichtbaar maken en zeggen of de inzet succesvol is. Een voorbeeld: een mevrouw douchte maar 2 keer per maand zelfstandig. Met de inzet van Tessa douchte ze 8 keer maand zelfstandig. Dit werd geobserveerd door de wijkverpleging die elke middag kwam voor andere zorg. 89% van de cliënten werd meetbaar zelfredzamer en 63% van de cliënten haalde het voorafgestelde doel. Dit bevestigt dat Tessa effectieve zorg biedt op de zorgvragen waarop Tessa werd ingezet.

De tijd: Tessa 'levert' 100 minuten zorg per cliënt per week

Er staat nu al veel druk op de tijd die zorgverleners hebben. Door de vergrijzing zal dit nog sterker worden in de toekomst waardoor er te weinig zorgverleners zijn om iedereen zorg te bieden. Innovatie, en Tessa, kan een deel van de oplossing zijn.

Bij deze inzet werd Tessa ingezet op een zorgvraag die nu speelt. Daarom kan je de inzet van Tessa direct vergelijken met het alternatief; het inzetten van geïndiceerde zorg. Hieruit bleek dat Tessa ca. 100 minuten zorg biedt per week per cliënt. Dit is daarmee ook een indirecte uitdrukking van de zorg die de cliënt krijgt.

De inzet van Tessa kost natuurlijk ook tijd om in te zetten, en Tessa is niet effectief bij elke cliënt. Wanneer je hiervoor corrigeert, scheelt Tessa netto ca. 60 minuten per client, per week. Dit bevestigt dat Tessa tijd teruggeeft aan de zorg, zo kunnen meer mensen zorg ontvangen met hetzelfde aantal zorgverleners.

De rol van zorgverlener verandert doordat die nu niet zelf fysiek de zorg levert maar blijft erg belangrijk, de zorgverlener is verantwoordelijk voor de juiste match van cliënt, zorgvraag met hulpmiddel (Tessa) en dirigeert als het ware de inzet en de zorg. eHealth biedt zorgverleners een nieuwe manier om cliënten te ondersteunen.

De kosten: Tessa bespaart netto 2,000 EUR per jaar, per Tessa

Het inzetten van Tessa kost ongeveer 1,300 EUR per jaar, of ongeveer 25 zorg minuten per week wanneer je de kosten uitgedrukt in zorgtijd. Dit is inclusief hardware, software, training, inzetten, installatie, beheer en MiFi. Met een gemiddeld resultaat van 70 minuten per week en een uurtarief in de wijkverpleging van 55 EUR bespaart een Tessa dan 3,300 EUR per jaar, een netto besparing van ca. 2,000 EUR per Tessa per jaar. Dit maakt Tessa zeer doelmatig.

Meer weten over het onderzoek? Je kan hier meer informatie vinden. De cijfers in dit artikel zijn afgerond in dit artikel voor illustratieve doeleinden en leesbaarheid. Vragen over het onderzoek, de cijfers of over de inzet van Tessa? Neem contact op.