Ontmoet Anne: "Ik zie dat de inzet van Tessa de zelfredzaamheid van cliënten verhoogd en dat zij hierdoor minder afhankelijk zijn van andere mensen"

Anne Olsthoorn
January 10, 2023

Van jongs af aan vind ik het belangrijk en leuk om mensen te helpen. Ik had al vroeg besloten om de pabo-opleiding te volgen omdat ik graag het onderwijs in wilde gaan. Na een halfjaartje kwam ik erachter dat deze opleiding toch niet bij mij paste. Tijdens mijn zoektocht naar een bacheloropleiding, passend bij mijn behoefte om mensen te helpen, kwam ik uit bij de opleiding Toegepaste Gerontologie. Binnen deze opleiding word je opgeleid tot expert op het gebied van veroudering en ga je producten/diensten ontwerpen voor en met oudere mensen om het leven beter te maken. Ik was meteen enthousiast en wilde graag starten met de opleiding.

Tijdens mijn studie ben ik voor de minor een half jaar naar Korea vertrokken. Hier heb ik kennis gemaakt met culturele technologie. Binnen culturele technologie wordt gekeken naar de effecten van de technologie op de cultuur waarin iemand leeft. Ik heb technologie altijd al interessant gevonden, maar door mijn ervaring in Korea kwam ik erachter dat ik mij verder wilde ontwikkelen in zorgtechnologie. Ik wil graag mensen helpen en daarbij vind ik de insteek van wat technologie hierbij kan doen heel interessant.  

Momenteel zit ik in mijn afstudeerjaar van de opleiding en doe ik met veel plezier mijn afstudeeropdracht bij Tinybots. Sinds augustus ben ik gestart met een onderzoek naar de Tessa Coach dienst binnen Tinybots. Deze dienst helpt zorgorganisaties bij de inzet van Tessa op locatie. Om deze dienst te onderzoeken, ben ik zelf ook actief als Tessa Expert. Ik vind het leuk om bij de cliënt langs te gaan om een Tessa te introduceren. Daarnaast spreek ik veel zorgmedewerkers, mantelzorgers en cliënten over hun ervaring met Tessa.  

Ik wil graag mensen helpen en daarbij vind ik de insteek van wat technologie hierbij kan doen heel interessant.  

Ik ben nu een halfjaar bij Tinybots en heb het ontzettend naar mijn zin. Door mijn betrokkenheid als Tessa Expert hoor ik veel reacties vanuit verschillende partijen over Tessa. Ik zie dat de inzet van Tessa de zelfredzaamheid van cliënten verhoogd en dat zij hierdoor minder afhankelijk zijn van andere mensen.  

Eind januari lever ik mijn scriptie in ter beoordeling. Spannend! Vervolgens ga ik verder met het ontwikkelen van een leeftijdsvriendelijke dienst/product binnen Tinybots.