Ontmoet Esther: "Ik beschouw zorgrobot Tessa als een middel om mensen te stimuleren en motiveren in het dagelijks leven. Tessa help daar waar het niet meer vanzelf gaat."

Esther Verwer
June 16, 2022

‘Goed ouder worden, is worden wie je echt bent’: Aldus oud-politica Hedy d’Ancona. Kijkend naar mijn levensloop tot nu toe, kan ik dit zeker bevestigen. Gedurende mijn hele leven heb ik mij ontwikkeld en telkens weer nieuwere versies van mezelf ontdekt.  

Ik houd van uitdagingen en nieuwe dingen leren. Zie het leven als een reis waarbij de weg belangrijker is dan de eindbestemming. Voor mij liever een mooi en uitdagend, soms nog onontgonnen kronkelpad dan een rechte snelle weg.  

Het leren van nieuwe dingen en studeren heb ik nooit als een plicht beschouwd. Ik zie het als een kans en mogelijkheid om mijn geest te verrijken en tegelijkertijd met de opgedane kennis de gemeenschap, waar ik onderdeel van uitmaak, een klein beetje beter te maken.  

Zo besloot ik zes jaar geleden weer terug de schoolbanken in te gaan. Best een uitdaging met vier opgroeiende kinderen. Maar het voelde echt als een cadeau aan mezelf, dat ik met veel plezier heb uitgepakt. Ik heb gekozen voor een opleiding die goed bij mij past qua kennis en vaardigheden, maar tevens opleidt tot een beroep met een heldere maatschappelijke doelstelling. Toegepaste gerontologie heeft tot doelstelling professionals op te leiden die een bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van leven in een ouder wordende samenleving. Dit voornamelijk op macro- en mesoniveau. Een combinatie van bedrijfskundige kennis en gerontologisch kennis.  

In 2020 ben ik (Cum Laude) afgestudeerd. Met een, vanwege Corona-pandemie, volledig onlineproject. Toen uiteindelijk de pandemie een eind op zijn retour was, heb ik besloten dat de tijd aangebroken was om mijn pijlen te gaan richten op een leuke baan. Een baan waarbinnen ik met de inzet van mijn kennis en kunde een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Een van de voorwaarden voor mij was het vinden van een organisatie passend bij mijn persoonlijke visie op werk. Tinybots blijkt voor mij een perfecte match. Een bewezen product ontwikkeld binnen een missie gedreven organisatie. Waar ook kleine stapjes vooruit gewaardeerd worden. Dit omdat het besef er is dat iedere kleine verbetering uiteindelijk bijdraagt aan het behalen van de missie: “Een wereld waar sociale technologie ieder in staat stelt om zelfstandig en gelukkig leven te leiden.”  Een organisatie waar veel aandacht is voor persoonlijke groei en met een sterk lerend vermogen.  

Ik beschouw zorgrobot Tessa als een middel om mensen te stimuleren en motiveren in het dagelijks leven. Ervaren dat het nuttig is en ondersteuning biedt bij het functioneren. Door het inzetten van Tessa wordt meer grip ervaren. Minder zorgen en gevoel van onbekwaamheid. De zelfstandigheid wordt verhoogd en er wordt ervaren dat men het niet allemaal alleen hoeft te doen. Tessa help daar waar het niet meer vanzelf gaat.

De zelfstandigheid wordt verhoogd en er wordt ervaren dat men het niet allemaal alleen meer hoeft te doen. Tessa help daar waar het niet meer vanzelf gaat.  

Als projectleider implementatie ga ik mij binnen Tinybots bezighouden met het duurzaam inzetten van zorgrobot Tessa bij zorgorganisaties die het mogelijk maken Tessa in te zetten bij alle cliënten die daar baadt bij hebben. Hierbij vind ik het vooral belangrijk dat interventies volwaardig behouden blijven en niet worden weggedrukt door de bedrijfsmatige optiek.  Mijn doel is zorgorganisaties en zorgmedewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen waardoor de weg naar het inzetten van zorgrobot Tessa bij de cliënten zo laagdrempelig mogelijk wordt gemaakt. Dit is een proces met verschillende perspectieven die samengebracht dienen te worden om gezamenlijk tot de beste oplossing te komen.  Daarbij dienen een ieders belangen bewaakt te worden, zonder de bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen.