Ontmoet Evan: "Hoe de verbale begeleiding van Tessa ervoor kan zorgen dat men langer zelfstandig thuis blijft wonen vind ik erg bijzonder."

Evan Boessen
October 18, 2022

Mijn interesses liggen sinds lange tijd bij zorg en technologie. Ik vind het mooi dat je in de zorg een positieve bijdrage kan leveren aan het leven van mensen. Hen helpen, al is het maar met kleine dingen, kan een grote impact hebben. Toch nam mijn interesse voor technologie de overhand. Ik was altijd erg onder de indruk van de schijnbaar eindeloze mogelijkheden van technologie. Vandaar dat ik destijds de keuze maakte voor de bacheloropleiding Engineering. Met de afstudeerrichting Healthcare Engineering kon ik mij focussen op het ontwikkelen van producten voor de zorg. Op deze manier heb ik beide interesses kunnen combineren. Ik kwam Tessa voor het eerst tegen tijdens mijn afstudeerstage van deze opleiding. Binnen dit stagebedrijf werd een onderzoek gedaan naar de inzet van Tessa. Mijn onderzoek focuste zich ook op het inzetten van technologie om de zelfredzaamheid te verhogen. Echter onderzocht ik mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Tijdens deze periode was ik woonachtig in een zorglocatie en had ik door maatschappelijk werk nauw contact met de bewoners. Door de leerzame ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn stage wist ik dat ik mij verder wilde focussen op het verhogen van de zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen.

Ik was altijd erg onder de indruk van de schijnbaar eindeloze mogelijkheden van technologie.

Gedurende mijn masteropleiding, Industrial Design, begon ik mij meer te focussen op het ontwerpen voor mensen met dementie. Naast mijn opleiding, waar ik veel mensen met dementie sprak en betrok in het ontwerpproces, werd ik in mijn familie ook met dementie geconfronteerd. Hierdoor werd ik bewuster van de impact die dementie heeft op de getroffene en de mensen eromheen. Veel mensen die ik sprak wilde graag de dingen blijven doen die ze altijd al deden. Zelfstandig thuis blijven wonen was daarin misschien wel de grootste wens. Hoe de verbale begeleiding van Tessa ervoor kan zorgen dat men langer zelfstandig thuis blijft wonen vind ik erg bijzonder. Vandaar dat ik graag mijn afstudeeronderzoek bij Tinybots wilde doen.

Veel mensen die ik sprak wilde graag de dingen blijven doen die ze altijd al deden. Zelfstandig thuis blijven wonen was daarin misschien wel de grootste wens.

Bij Tinybots houd ik mij als ontwerper bezig met het verbeteren van de Tessa en de Tessa app. Ik vind het interessant om te werken met de verschillen in behoeften van de gebruiker van de Tessa en de gebruiker van de Tessa app. Ik moet vaak vanuit een wisselend perspectief naar problemen kijken. Dit brengt veel variatie in mijn werk. Ook houd ik mij binnen Tinybots bezig met operations. Hier zorg ik onder andere voor de assemblage van Tessa’s en optimaliseer ik de operationele processen. Het geeft mij veel voldoening dat ik steeds meer mensen zelfstandig thuis kan laten wonen. Daarnaast vind ik het waardevol om een bijdrage te leveren in de doorontwikkeling van Tessa. Zo krijgt men een steeds rijkere en betekenisvollere ervaring.