Ontmoet Regine: "Zorgrobot Tessa zie ik als een manier om anderen te helpen en voor hen klaar te staan."

Regine van Limmeren
March 9, 2022

Mijn ouders hebben mij altijd geleerd om andere mensen te helpen en voor ze klaar te staan. Het is een les die ik nooit uit het oog ben verloren. Op school interesseerde ik me daarom al in de gezondheidszorg, maar voelde ik ook veel voor techniek. Ik kon mijn ei kwijt tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Ik richtte mij op de zorg, waar producten niet alleen technisch en financieel haalbaar moeten zijn, maar ook praktisch en gebruiksvriendelijk, voor zowel patiënten als zorgverleners. Dat kon ik als student al in de praktijk brengen door producten te ontwerpen voor Nederland en voor ontwikkelingslanden. Ik leerde luisteren naar iemands vraag om erachter te komen wat de werkelijke behoefte is. Dan pas kun je op zoek gaan naar échte oplossingen en bijdragen aan een gezonde en betere wereld.  

Na mijn studie was ik bij een startup verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van producten die therapietrouw van medicatie ondersteunen en werkte ik mee aan andere zorginnovaties. Daarna ben ik naar het buitenland gegaan en droeg ik in een multinational bij aan hun procesoptimalisatie, strategie- en implementatie-ontwikkeling.  

“Ik vind het geweldig om te horen dat cliënten blij worden van hun Tessa. Dat ze haar niet alleen als een hulpmiddel zien, maar echt als een maatje of soms zelfs als een familielid. Mooi hoe een simpele herinnering of vraag van Tessa iemand in zijn kracht kan zetten en meer zelfregie kan geven - dat is prachtig om te zien!”

Zo’n tien jaar geleden kreeg mijn moeder een zwaar herseninfarct. Al gauw werd duidelijk dat ze op een verpleegafdeling moest blijven. Ik werd mantelzorger voor haar, maar óók voor mijn vader, die nog nooit voor zichzelf had hoeven zorgen en na een paar jaar dementie kreeg. Ik was nauw betrokken bij alle facetten van hun zorg. Ik wilde ook meer betekenen voor andere ouderen en werd daarom vrijwilliger bij een zorgorganisatie op de dagbesteding en op de revalidatie afdeling. Hier kwam ik in contact met ouderen met uiteenlopende achtergronden en aandoeningen. Door deze ervaringen leerde ik de zorg van een andere kant kennen.  

Zorgrobot Tessa zie ik als een manier om anderen te helpen en voor hen klaar te staan. Ik denk graag aan wat Tessa voor mijn vader had kunnen betekenen en dat hij mogelijk langer in zijn geliefde huis had kunnen wonen. Tessa ondersteunt namelijk cliënten door ze zelfredzamer te maken, waardoor ook de mantelzorger en hulpverlener ontlast worden.  

"Zorgrobot Tessa zie ik als een manier om anderen te helpen en voor hen klaar te staan. Ik denk graag aan wat Tessa voor mijn vader had kunnen betekenen en dat hij mogelijk langer in zijn geliefde huis had kunnen wonen."

Bij Tinybots ondersteun ik zorgorganisaties bij de implementatie van Tessa. Ik vind het geweldig om te horen dat cliënten blij worden van hun Tessa. Dat ze haar niet alleen als een hulpmiddel zien, maar echt als een maatje of soms zelfs als een familielid. Mooi hoe een simpele herinnering of vraag van Tessa iemand in zijn kracht kan zetten en meer zelfregie kan geven - dat is prachtig om te zien!