Kwintes zet Tessa in binnen de GGZ RIBW

Gebruiker
February 17, 2020

Kwintes zet zorgrobot Tessa in de ambulante begeleiding en in de BW om cliënten te ondersteunen. Met Tessa zijn cliënten zelfredzamer en hebben ze meer zelfregie. Sommige cliënten stellen ook zelf de Tessa in. Jet en Janneke delen hun eigen ervaring.