Land van Horne brengt WOZO in de prakijk met Tessa

Maurits van Gurp
September 4, 2023

Voorbeeld in de wijkverpleging

Zorgverleners van Land van Horne kijken voordat fysieke zorg wordt ingezet altijd of een hulpmiddel als Tessa past bij de cliënt en zorgvraag. Monique Joosten (project leider): “Tessa is op verschillende manieren in te zetten bij mensen thuis. Ze kan zorgvragen oppakken met betrekking tot douche- of medicatiemomenten. Maar kan ook ingezet worden als geheugensteuntje. Zo heeft de wijkverpleegkundige van Land van Horne in Budel ingesteld dat Tessa een mevrouw herinnert aan de kerkdiensten.”

Client Toon heeft Tessa al twee jaar en vertelt zelf: “Zoals elke dag ziet ze er weer vriendelijk en verzorgd uit”. Tessa herinnert Toon eraan dat hij vier keer per dag insuline moet spuiten voor zijn diabetes. Toon: “Ik had een blaadje in de keuken hangen waarop de tijden stonden, maar toch vergat ik het spuiten vaker. Tessa zegt op vaste tijdstippen: ‘Hallo Toon, heb jij je insuline al gespoten.’ Als ik dan nee zeg, dan krijg ik als reactie: ‘Zou je dat nu dan willen doen?’ Om 22.00 uur gaat Tessa slapen, dan zit haar werkdag erop.”

Zorgverlener Anita vertelt: “Voordat Tessa er was, belde ik sommige mensen twee keer per dag, Tessa kan ook op andere manieren ingezet worden, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de dagstructuur. Zo kan Tessa cliënten herinneren aan een rustmomentje, het dekken van de tafel, een bezoek aan de tandarts of familie. Wij kunnen de tekst, volume en tijden van Tessa naar wens instellen.”

Bij team Tinybots worden we blij dat we zo een stukje kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van cliënten en de zorg een stukje kunnen verbeteren.